Instrukcja zawieszenia spółki

Instrukcja zawieszenia spółki

Każda spółka prawa handlowego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym może zawiesić swoją działalność :

  • z dowolnego powodu, na przykład jeśli ma przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie ma takich dochodów, jak się spodziewano
  • jeśli nie zatrudnia pracowników
  • na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Ważne!

Jeżeli spółka zatrudniała pracowników, po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miała obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych, należy również przesłać do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (formularz NIP-8).

Co będzie potrzebne :

  • rozwiązanie wszystkich umów o pracę, na zasadzie powołania, zlecenia wyrejestrowanie ich z ZUS przed zawieszeniem
  • uchwała o zawieszeniu spółki, zatwierdzona przez zarząd albo wspólników spółki ze wskazaniem numeru KRS, numeru NIP, adresu i okresu zawieszenia
  • dane do logowania/ utworzenie konta na stronie https://prs.ms.gov.pl

Kliknij na e-formularze KRS.

Następnie zaloguj się na konto poprzez wpisanie loginu i hasła lub poprzez profil zaufany klikając ikonkę:

Po poprawnym zalogowaniu się na konto wejdź na złóż wnioski o zmianę  i wpisz dane podmiotu, którego dotyczy wpis ? numer KRS ? i kliknij wyszukaj w KRS.

Gdy wyszukasz spółkę w KRS wejdź po lewej stronie w zakładkę:

ZAKRES INFORMACYJNY OBJĘTY ZMIANĄ

Po otworzeniu tej zakładki należy w punkcie I zaznaczyć kwadrat z przedmiotem działalności oraz punkt VI.

Po zaznaczeniu punktów otworzy się strona z możliwością wyboru czy chcesz zawiesić czy wznowić działalność ? wybieramy zawieszenie oraz wskazujemy datę zawieszenia spółki.

PAMIĘTAJ!!!!!

Zawieszenie rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności, składanym się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ale data jego rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Oznacza to, że w odróżnieniu od działalności rejestrowanej w CEIDG, nie można zawiesić działalności rejestrowanej w KRS z datą wsteczną.

Podobnie jest z datą wznowienia działalności ? nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Następnie strona przeniesie Cię do zakładki załączniki. Tam należy dodać wcześniej utworzona uchwałę o zawieszeniu spółki. Uchwała ta musi zostać podpisana podpisem elektronicznym przez zarząd albo wspólników spółki (w zależności od sposobu reprezentacji) oraz powinna zawierać numer rejestrowy KRS, numer NIP, adres, a także informację o tym, ile zawieszenie ma trwać.

Po dodaniu podpisanego pliku kliknij zapisz.

Nie płacisz opłaty sądowej za złożenie wniosku o zawieszenie!

Na samym końcu otworzy się strona z możliwością popisu jak i udostępnienia wniosku do podpisu. Wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym przez zarząd albo wspólników spółki (w zależności od sposobu reprezentacji).

Pamiętaj!

  • Działalność zarejestrowaną w KRS zawieszasz i odwieszasz za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych.
  • Działalność możesz zawiesić na maksymalnie 24 miesiące. Jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to twoja działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy, a informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców.

Ważne!

Jeśli spółka została zawieszona na 24 miesiące (maksymalny okres zawieszenia) i jednocześnie nie został złożony wniosek o wznowienie działalności spółki, po upływie tego okresu sprawdź w rejestrze przedsiębiorców KRS aktualny wpis dotyczący działalności spółki. Może się zdarzyć, że pomimo automatycznego wznowienia działalności spółki wpis może nie być zaktualizowany. W takiej sytuacji skontaktuj się Centralną Informacją Krajowego Rejestru Sądowego aby poznać przyczyny tego stanu oraz ewentualnie ustalić czy musisz dopełnić dodatkowych formalności.

 

Dla uzyskania potwierdzenia wpisu o zawieszeniu spółki pojawi się aktualizacja danych w KRS:
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

 

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?