Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku

Polski Ład zmienił sposób rozliczeń ryczałtowców. Poniżej przestawiamy informacje o najważniejszych zmianach w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 9%, jednakże w zależności od przychodu liczona będzie od różnej podstawy, w 2023 roku kwoty te kształtują się następująco:

  • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60%. przeciętnego wynagrodzenia, 376,16 zł za miesiąc,
  • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, 626,93 zł za miesiąc,
  • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia, 1 128,48 zł.

Ważne!
Jeżeli przekroczymy 2 lub 3 próg to składkę zdrowotną należy skorygować i dopłacić od początku roku a nie od miesiąca w którym przekroczony został przychód.

Podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest wartość przychodu pomniejszona o wartość zapłaconych składek społecznych.

Termin wysyłki i płatności ZUS

Termin wysyłki i zapłaty ZUS zostaje zmieniony z 15 na 20 dzień miesiąca. Dodatkowo każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni deklarację rozliczeniową z informacją o dochodzie i składce.

Termin zmiany formy opodatkowania

Zmianie nie uległy terminy zmiany formy opodatkowania tzn. że formę opodatkowania można zmienić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu. W przypadku gdy pierwszy przychód osiągnięto w styczniu zmianę formy opodatkowania należy dokonać do 20 lutego.

Zeznanie roczne

Zmieniony został również termin składania zeznań PIT-28. Zeznanie za 2021 rok składało się do końca lutego 2022, opłaty PIT za ostatni miesiąc czy kwartał również dokonywało się do końca lutego. PITy za 2022 składać można do końca kwietnia 2023, jednakże zapłaty podatku za ostatni okres rozliczeniowy należy dokonać do 28 lutego 2023.

W razie pytań skontaktuj  się z biurem rachunkowym!

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?