1 lipca 2020 Nowa matryca stawek VAT

nowa matryca vat

W Polsce podstawową stawką podatku od towarów i usług, potocznie zwaną stawką VAT jest 23%. Obowiązują również stawki obniżone 8%, 5% i 0%.

Wraz z 1 lipca 2020 roku w życie wchodzi tzw. nowa matryca stawek VAT. Oznacza to, że od 1 lipca wystawiając fakturę VAT musimy zwrócić szczególną uwagę na poprawny wybór stawki VAT. Przypominamy, że zastosowanie odpowiedniej stawki VAT  ciąży na  przedsiębiorcy a biura rachunkowe nie mają możliwości sprawdzania ich poprawności.

Sprawdź, na jakie towary i usługi zmieniła się stawka VAT!

Metody wyboru stawki VAT

Do 30 czerwca 2020 w celu zastosowania odpowiedniej stawki VAT należało skorzystać z symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

Od 1 lipca 2020 aby wybrać odpowiednią stawkę VAT należy skorzystać w przypadku:

  • towarów z  symboli CN (tzw. nomenklatury scalonej)  lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • usług z symboli PKWiU z 2015 r.

Nowe stawki VAT – towary

Warto zwrócić uwagę, że co roku Komisja Europejska ogłasza nową wersję Nomenklatury Scalonej, dla polskich przedsiębiorców oznacza to, że co roku będą oni musieli sprawdzić czy klasyfikacja sprzedawanego przez nich towaru nie została zmieniona a co za tym idzie czy nie zmieniła się stawka VAT.

Podatnicy posiadający numer PKWiU 2008 mogą na stronie Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie opracowanych kluczy znaleźć powiązania pomiędzy CN a PKWiU 2015 oraz między PKWiU 2015 a PKWiU 2008. Link do strony znajdą Państwo tutaj.

Nowe stawki VAT – usługi

Stawki VAT właściwej dla usług należy ustalać według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej do tej pory PKWiU 2008.

Przepisy przejściowe

Fakturę VAT za wykonaną usługę lub dostawę towarów  można wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po dacie sprzedaży, możliwe jest również wystawianie faktur przed faktyczną sprzedażą. W sytuacji gdy transakcje takie mają miejsce na przełomie czerwca i lipca należy zastosować się do zasady, że obowiązująca jest dla nas stawka VAT zgodna z datą sprzedaży, np. sprzedaży dokonaliśmy 29 czerwca a fakturę wystawiliśmy 6 lipca to poprawnym jest zastosowanie stawki VAT obowiązującej do końca czerwca 2020.

W sytuacji odwrotnej gdy fakturę wystawiamy 29 czerwca a dostawa będzie 3 lipca należy zastosować nowe stawki VAT obowiązujące od 1 lipca 2020.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?