Nasz zespół

Poznaj nasz zespół, który łączy ludzi z pasją. Ciągle pogłębiamy naszą wiedzę i doświadczenie, aby dostarczać naszym klientom i partnerom usługi najwyższej jakości.

paweł ciesielski

Paweł Ciesielski
Właściciel

Założyciel biura rachunkowego TAX4BUSINESS, Prezes Zarządu. Odpowiada za wyceny i tworzenie ofert, optymalizacje i wsparcie merytoryczne klientów, nadzór nad pracą biura oraz obsługę kontroli i czynności prowadzonych przez Administrację Skarbową. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

W branży księgowej pracuje od 2005 r. Wcześniej pracował w jednej z największych firm audytorskich PKF Consult oraz w kancelarii doradztwa podatkowego DDB Progres. Aktualnie w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

mateusz makowski

Mateusz Makowski
Współwłaściciel

Związany z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2019 roku. Odpowiada za wyceny, tworzenie ofert, optymalizacje i wsparcie merytoryczne klientów. Zajmuje się również bieżącą obsługą klientów, konsultacjami, weryfikacją i dekretacją dokumentów, naliczaniem podatków oraz kontrolą rozrachunków i uzgadnianiem sald.

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Aktualnie doszkala się na doradcę podatkowego.

Justyna Wlizło

Justyna Wlizło
Samodzielna księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2015 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, naliczanie podatków, tworzenie analiz i nadzór nad księgowaniem. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży finansowej.

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami oraz UMCS w Lublinie.
Ukończyła liczne kursy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, m.in. kurs dla kandydatów na księgowego oraz specjalista od podatku od towarów i usług.

Joanna Toptalin

Joanna Toptalin
Kierownik ds. kadr i płac, prokurent

Specjalista ds. kadr i płac oraz naliczania składek ZUS. Związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2016 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, naliczanie płac, podatków i składek, przygotowanie dokumentów kadrowych, obsługę kontroli ZUS i PIP.

Wcześniej pracowała w jednej z wiodących firm zajmujących się outsourcingiem pracowniczym. Uczestniczyła w największym projekcie rekrutacyjnym prowadzonym we Wrocławiu. Absolwentka PWSZ w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła intensywny kurs kadrowo-płacowy oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Patrycja Mamzer

Patrycja Skop
Księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2017 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków, uzgadnianie sald, naliczanie podatków i tworzenie analiz.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży finansowej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoją wiedzę dodatkowo poszerzyła biorąc udział w zaawansowanych kursach i szkoleniach podatkowych.

sanda cibis

Sandra Cibis
Samodzielna księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2017 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, naliczanie podatków, tworzenie analiz i nadzór nad księgowaniem.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży księgowej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu tekstów o tematyce podatkowej.

daria borawska

Daria Marciniak
Księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2018 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald. Wykorzystuje wachlarz umiejętności informatycznych, które pozwalają na szybszy obieg dokumentacji księgowej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs na asystentkę księgowej.

Przed rozpoczęciem pracy w biurze posiadała już doświadczenie pracy w branży księgowej. Aktualnie jest już po kilku kursach na poziomie średniozaawansowanym zarówno od strony podatkowej, jak i rachunkowej.

justyna chudecka

Justyna Chudecka
Księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2019 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Wcześniej pracowała jako młodsza księgowa w kancelarii doradztwa podatkowego. Aktualnie doszkala się na kursie dla samodzielnych księgowych.

agnieszka bobel

Agnieszka Bobel
Księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2020 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald. Zdobyła tytuł technika księgowości.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży księgowej. Aktualnie bierze udział w kursie dla samodzielnych księgowych.

karolina such

Karolina Such
Specjalista ds kadr i płac

Związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2020 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę kadrowo-płacową klientów, naliczanie wynagrodzeń i podatków, sporządzanie deklaracji ZUS oraz przygotowanie dokumentacji kadrowej.

W branży kadrowo-płacowej od 2006 roku. Wcześniej pracowała w firmie Doradztwa Podatkowego. Absolwentka studiów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs kadrowo-płacowy.

ewelina jarosiewicz

Ewelina Jarosiewicz
Specjalista ds kadr i płac

W TAX4BUSINESS od 2020 roku. Dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze Klienta bez problemu odnalazła się w naszym biurze. Początkowo pełniła rolę Specjalisty ds. Administracji. Zastosowane przez nią rozwiązania znacznie usprawniły codzienne funkcjonowanie biura.

Ukończyła kurs Akademii Mistrzostwa Kadrowo – Płacowego i tym samym uzyskała tytuł Specjalisty ds. Kadr i Płac. Aktualnie zajmuje się bieżącą obsługą kadrowo – płacową, ciągle poszerzając swoją wiedzę w zakresie Prawa Pracy.

ANNA KANIA

Anna Kania
Administracja Biura

W Tax4business od 2023 roku. Zdobyła tytuł Technika Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klienta, które przekłada na współpracę z Naszymi klientami. Odpowiada także za obieg dokumentów, wprowadzanie danych do systemu oraz sporządzanie umów i pełnomocnictw. Dodatkowo wspiera dział kadr i płac w codziennych obowiązkach.

Aktualnie uczestniczka kursu dla przyszłych Specjalistów ds. Kadr i Płac.

Ewa Swałtek

Ewa Swałtek
Księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2023 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald.

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w biurach księgowych. Ukończyła kurs dla kandydatów na księgowego. Zmotywowana do ciągłego rozwoju w obszarze księgowości.

sylwia borowska

Sylwia Borowska
Księgowa

Księgowa związana z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2021 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald.

Absolwentka technikum telekomunikacyjnego, obecnie studentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i rachunkowość. Ukończyła kurs dla kandydatów na księgowego.

natalia gerak

Natalia Gerak
Księgowa

Pojawiła się w naszym biurze jako praktykanta w 2020 roku. Zdobywane doświadczenie podczas wprowadzania faktur, jej dociekliwość i zaangażowanie podczas odbytego stażu przyczyniło się do podjęcia z nami dalszej współpracy.

Po ukończeniu studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, nadal kontynuuje studia magisterskie ze specjalnością Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Zdobywana na studiach wiedza i jednocześnie praca na stanowisku Księgowej to idealne podstawy dla rozwoju w dalszej karierze.

ilona szwaj

Ilona Szwaj
Księgowa

Pasjonatka księgowości związana z biurem TAX4BUSINESS od 2022 roku. Zakresem jej obowiązków jest bieżąca obsługa klienta, na którą składają się m.in. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów wraz z ich dekretacją, weryfikacja sald i naliczanie podatków.

Ukończyła Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, uzyskała ceniony certyfikat głównego księgowego (III stopień SKwP). Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych specjalistycznych szkoleniach.

Polina Bondarenko
Księgowa

Pojawiła się w naszym biurze jako praktykantka w 2022 roku. Zdobywane doświadczenie podczas wprowadzania, weryfikacji i dekretacji faktur, a także wsparcia w sporządzeniu wyników finansowych podczas odbytego stażu przyczyniło się do podjęcia z nami dalszej współpracy w 2023 roku.

Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada doskonałą znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego oraz angielskiego.

damian grzyb

Damian Grzyb
Księgowy

Księgowy związany z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2020 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość.

Piotr Oliwa
Księgowy

Księgowy związany z biurem rachunkowym TAX4BUSINESS od 2023 roku. Odpowiada za bieżącą obsługę klientów, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald. Zdobył tytuł technika ekonomisty oraz technika rachunkowości.

cp system

Krzysztof Czukiewski
dział IT

Informatyk, związany z TAX4BUSINESS od 2014 roku. Odpowiada za integracje systemów sprzedażowych klientów z systemami księgowymi.

Ponadto opiekuje się stronami internetowymi Tax4business i nadzoruje nasze zaplecze IT.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?