Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz częściej spotykanym pojęciem. Jednak czy tak naprawdę wiemy co ono oznacza?

Społeczna odpowiedzialność biznesu zwana inaczej społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) jest koncepcją, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorcę interesów społecznych, ochronę środowiska i relacje z różnymi grupami interesariuszy na etapie budowy strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Zgodnie z tą koncepcją prowadzenie działalności nie ogranicza się wyłącznie do spełniania wymogów formalnych i płacenia podatków, ale również do uwzględnienia wspomnianych aspektów z zakresu ochrony środowiska i stosunków społecznych. Uważa się, że te aspekty mają największy wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i inwestowanie w nie powoduje zwiększenie efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Nasze biuro rachunkowe również zgadza się z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Naszą opieką księgową objęliśmy fundację Mali marzyciele, która działa od 5 stycznia 2017 roku.

Fundacji zapewniamy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo adoptowaliśmy jedno marzenie podopiecznego fundacji, którego realizacja miała miejsce w pierwszy weekend grudnia 2017 roku.

Celem działalności fundacji jest spełnianie marzeń dzieci w wieku od 3 do 18 lat, które cierpią na choroby bezpośrednio zagrażające ich życiu.

Swoją siedzibę fundacja ma we Wrocławiu jednak swoją opieką obejmuje podopiecznych z całej Polski.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?