Instrukcja składania elektronicznie sprawozdania finansowego do KRS

Instrukcja skladania elektroniczni sprawozdania finansowego do KRS

Podpisywanie dokumentów przez ePUAP:

Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystajpodpis-zaufany

 1. Wybierz trzecią opcję przy podpisywaniu wszystkich plików.

2. Zostaniesz przekierowany na kolejną stronę. Zjedź niżej i kliknij w baner „podpisz lub sprawdź dokument”.

3. Zostaniesz przekierowany na kolejną stronę. Kliknij w baner „wybierz dokument z dysku” i wybierz plik xml od księgowego

4. Po zaczytaniu pliku pojawi się informacja, że został podpisany przez Księgowego. Kliknij na baner „podpisz”

5. Zostaniesz przekierowany na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się zgodnie z wybraną metodą:

 • login i hasło (ePUAP założony w urzędzie/ZUS lub przez ban
 • (ePUAP założony przez bankowość internetową)

i podpisz sprawozdanie. Na podany numer telefonu przyjdzie SMS autoryzacyjny, który trzeba wpisać w wymagane pole.

6. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę ministerstwa. Pojawi się informacja, że dokument został poprawnie podpisany. Można podejrzeć kto już podpisał dokument naciskając baner „pokaż więcej podpisów”. Kliknij baner „pobierz” i zapisz plik.

Wyloguj się z ePUAP, żeby kolejny członek zarządu mógł się podpisać (w przypadku reprezentacji jednoosobowej wystarczy jeden podpis – Prezesa Zarządu).

W przypadku podpisywania sprawozdania przez więcej niż jedną osobę należy zaczytać plik podpisany przez księgowego i wcześniej podpisującą osobę/osoby (wszystkie podpisy na jednym pliku).

7. Poza plikiem ze sprawozdaniem należy podpisać także:

 • sprawozdanie zarządu (podpisuje zarząd zgodnie z reprezentacją)
 • protokół zgromadzenia wspólników (należy podpisać podpisami wspólników tak, aby w sumie było więcej niż 50% udziałów)

Aby podpisać powyższe pliki należy powtórzyć wszystkie czynności z punktów 1-6 (tych plików nie podpisuje Księgowy).

Wysyłka dokumentów do KRS

1. Wejdź na stronie www.ekrs.ms.gov.pl w zakładkę „bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, a następnie zaloguj się.

2. Wybierz zakładkę „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”

3. W zakładce „Przeglądanie i składanie zgłoszeń” wybierz „Dodaj zgłoszenie”

4. W wyszukiwarce numerów KRS wpisz numer KRS swojej firmy i kliknij „szukaj”

5. Uzupełnij wszystkie pola:

 • „Nazwa robocza zgłoszenia” wpisz „sprawozdanie finansowe 2022”
 • „data od” wybierz datę początkową okresu sprawozdawczego „01-01-2022” (ważne – najpierw wybierz rok)
 • „data do” wybierz datę końcową okresu sprawozdawczego „31-12-2022”
 • „rodzaj zgłoszenia” wybierz  – składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych

Po uzupełnieniu danych uaktywni się przycisk „dodaj dokument”

 • A
  • rodzaj dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe
  • plik dokumentu – dodaj odpowiedni plik podpisany elektronicznie przez Księgowego i Zarząd
  • zapisz
 • B
  • rodzaj dokumenty: sprawozdanie z działalności
  • plik dokumentu – dodaj odpowiedni plik podpisany elektronicznie przez Zarząd
  • zapisz
 • C
  • rodzaj dokumenty: uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – protokół
  • plik dokumentu – dodaj odpowiedni plik podpisany odręcznie przez wspólników i zeskanowany do pliku pdf lub podpisany podpisem elektronicznym – protokół
  • zapisz

6. Zaznacz oświadczenia – we wszystkich punktach wybierz opcje nr 1

8. Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?