Brak podatku do 30 tys. zł także dla Członków Zarządu

Brak podatku do 30 tys. zł także dla Członków Zarządu

Jedną ze zmian wprowadzonych przez ?Polski Ład? jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Jest to roczny limit zarobków, od którego nie odprowadza się podatku do Urzędu Skarbowego. W przypadku przekroczenia tej kwoty podatek zapłacimy tylko od nadwyżki.

W wyniku wprowadzonych zmian podatnicy, których:

  1. roczne dochody zmieszczą się w podanym limicie 30 tys. zł
  2. nie osiągają innych przychodów, od których zaliczki na podatek pomniejszane są o kwotę zmniejszającą podatek,mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy.Do złożenia takiego wniosku uprawnieni są m.in. podatnicy osiągający przychody z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu na mocy aktu powołania oraz pozostali podatnicy osiągający przychody m. in. z tytułu:
  • umowy zlecenia
  • umowy o dzieło
  • praktyk absolwenckich
  • stażu uczniowskiego.

Wniosek składa się na każdy rok kalendarzowy oddzielnie.

Przy okazji wynagrodzeń z tytułu powołania należy pamiętać także o innej zmianie dotyczącej składki zdrowotnej. Od 01 stycznia 2022 roku będzie ona obowiązkowa dla tej grupy osób i wyniesie 9% wynagrodzenia. Z wynagrodzenia prokurentów nadal nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy, ale będzie potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?