Brexit

Brexit

Z dniem 1.01.2021 zakończył się okres przejściowy Brexitu czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Firmy, które do tej pory nie zawierały transakcji z krajami spoza Unii Europejskiej powinny dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyskać numer EORI.

Sprawdź, jakie konsekwencje dla polskich firm ma Brexit oraz w jaki sposób należy rozliczać transakcje z Irlandią Północną.

Transakcje z Irlandią Północną

Irlandia Północna z punktu widzenia podatkowego w dalszym ciągu będzie traktowana jak członek Unii Europejskiej i rozliczanie transakcji z tym krajem nie ulega zmianie. Sprzedaż towarów rozliczane będzie w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) a zakup towarów  w ramach WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) pod warunkiem zarejestrowania obu stron w bazie VIES.

Transakcje z Wielką Brytanią

Porozumienie między Wielką Brytanią i Unią Europejską uchroniło przedsiębiorców przed nakładaniem ceł i kontyngentów w transakcjach między UK a krajami Unii. Sprzedaż towarów z Polski do UK nie będzie jak do tej pory rozliczane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tylko jako dostawy eksportowe jednakże w Polsce nie będą podlegać opodatkowaniu jak i nie będą podlegać ocleniu w Wielkiej Brytanii.

Należy jednak pamiętać, że w kontekście podatkowym UK traktowany jest jako kraj trzeci i w przypadku niektórych transakcji możemy podlegać pod obowiązki podatkowe w Wielkiej Brytanii, które mogą się różnić od wymogów w przypadku transakcji z krajami wspólnoty.

Należy pamiętać, że transakcje między firmami tzn. B2B zastosowanie będzie miała procedura odwrotnego obciążenia.

Sprzedaż towarów o wartości poniżej 135£ do Wielkiej Brytanii

Platformy sprzedażowe

W przypadku sprzedaży towarów na platformach tj. Amazon czy eBay transakcje podlegają opodatkowaniu w Anglii. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów podatku VAT w UK. Sprzedawca podaje na platformie cenę netto a po stronie platformy automatycznie dodawana jest odpowiednia stawka podatku. Nabywca płaci kwotę brutto, platforma zatrzymuje podatek celem przekazania do organów skarbowych, do sprzedawcy trafia kwota netto.

Sklepy internetowe

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży w sklepach internetowych muszą pamiętać, że zrealizowanie jakiejkolwiek transakcji sprzedażowej na rzecz nabywcy z Wielkiej Brytanii rodzi po jego stronie obowiązek rejestracji do celu podatku VAT w Anglii. W przeciwieństwie do platform sprzedażowych gdzie to platforma odpowiada za uiszczenie podatku w organach podatkowych tutaj to przedsiębiorca samodzielnie lub przy pomocy biura rachunkowego prowadzącego taką działalność musi dokonać wykazania oraz opłaty podatku raz na kwartał.

Sprzedaż towarów o wartości powyżej 135£ do Wielkiej Brytanii

W przypadku towarów o wartości przekraczającej 135£ rejestracja do VAT nie jest obowiązkowa jednakże  podatnicy zarejestrowani mogą zadeklarować i opłacić podatek zbiorczo w kolejnym miesiącu. W przypadku braku rejestracji natychmiast po imporcie towaru do Wielkiej Brytanii konieczna jest zapłata podatku przez kupującego.

Podsumowanie

Porozumienie między Wielką Brytanią i Unią Europejską uchroniło przedsiębiorców przed dodatkowym opodatkowaniem, jednakże jednocześnie należy pamiętać, że w niektórych przypadkach na przedsiębiorcach ciążą dodatkowe obowiązki. W razie pytań skontaktuj się ze swoim biurem rachunkowym.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?