CIT Estoński

CIT Estoński

Wraz z 1 stycznia 2022 roku w życie weszły znowelizowane przepisy dotyczące tzw. CITu Estońskiego czyli zryczałtowanego podatku od przychodów spółek.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie tej formy rozliczeń z urzędem.

Warunki skorzystania z CITu Estońskiego

Z rozliczeń w oparciu o CIT Estoński skorzystać mogą:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • proste spółki akcyjne

pod warunkiem:

 • zatrudniania na umowę o pracę co najmniej 3 osób przez minimum 300 dni w roku lub
 • na podstawie innych umów, jednakże miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 16 tys. brutto) oraz zatrudnieni muszą podlegać pod opodatkowanie składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
Ważne!
W przypadku nowych podatników warunek osiągnięcia minimalnego zatrudnienia należy osiągnąć w ciągu 4-ch lat.
Na początku może być 0 potem w ciągu dwóch lat musi ich nabyć, w 4 roku musi mieć 3 pracowników.
Ważne!
Do limitu zatrudnienia nie wlicza się udziałowców i osób powiązanych.
 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka nie posiada udziałów w innych spółkach,
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • zawiadomienie o wyborze opodatkowania w formie CITu Estońskiego złożone zostanie do właściwego naczelnika US do końca pierwszego miesiąca rozliczanego w formie ryczałtu.
Ważne!
Opodatkowanie CITem Estońskim wybiera się na okres 4 kolejnych lat.

Wyłączenia z CIT Estońskiego

 • przedsiębiorstwa finansowe (na przykład banki, skok)
 • instytucje pożyczkowe
 • podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji
 • podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo
 • podzieleni przez wydzielenie.

Stawki

Mały podatnik CIT, to taki u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Dla małych podatników stawka podatku to 10% + 19% = efektywna stawka 18,1%.

Dla pozostałych podatników, którzy przekroczą 2 000 000 euro stawki wynoszą 20% + 19%

 

Porównanie wyliczeń

Estoński CIT (mały podatnik) Klasyczny CIT (mały podatnik)
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • estoński CIT (10%) – 100 000
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • podatek CIT (9%) – 90 000
 • zysk do wypłaty – 910 000
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 900 0000
 • podatek od dywidendy (19%) -171 000
 • pomniejszenie podatku (90%) – 90 000
 • podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 81 000 zł
 • całkowity podatek – 181 000 zł
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 910 000
 • podatek od dywidendy (19%) – 172 900
 • całkowity podatek – 262 900 (26,29%)

 

Estoński CIT (duży podatnik) Klasyczny CIT (duży podatnik)
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • estoński CIT (20%) – 200 000
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • podatek CIT (19%) – 190 000
 • zysk do wypłaty – 810 000
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 800 0000 zł
 • podatek od dywidendy (19%) – 152 000 zł
 • pomniejszenie podatku (70%) 140000
 • podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 212000 zł

Całkowity podatek – 250 000 (25%)

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 810 000
 • podatek od dywidendy – 153 900

Całkowity podatek – 343 900 (34,39%)

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z biurem rachunkowym.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?