Jak długo przechowujemy dokumenty księgowe?

urzędnik

Ordynacja podatkowa wymusza na przedsiębiorcach przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów z nimi związanych przez okres 5 lat , czyli do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Okres ten obejmuje dany rok podatkowy, a nie poszczególne daty wystawienia dokumentów.

Zeznanie roczne stanowi wyjątek, ponieważ okres ochrony kończy się z upływem 5 lat, liczonych od końca roku, w którym zostało złożone. Sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą być przechowywane bezterminowo.

Wśród dokumentów związanych z księgowością wyróżnia się dokumenty tj. księga przychodów i rozchodów (podmioty rozliczane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), ewidencja przychodów (podmioty rozliczane ryczałtem), ewidencja środków trwałych, wyposażenia, dowody księgowe (faktury, noty, dowody wewnętrzne), dokumenty dotyczące inwentaryzacji.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?