Dotacja z Urzędu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dotacja z Urzędu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą do 31.01.2021 złożyć wniosek o dotację ze Środków Funduszu Pracy w wysokości 5 000,00 zł jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. posiadają status mikro lub małego przedsiębiorcy
  2. na dzień 30.09.2020 prowadzili działalność gospodarczą z przeważającym PKD określonym na liście poniżej
  3. działalność nie była zawieszona na dzień 30.09.2020
  4. przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie roku 2019

Dotacja będzie umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 kolejne miesiące od daty otrzymania dotacji

Wnioski należy składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl

PKD opis
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72 Z Sprzedaż  detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12 Z Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13 Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20 Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53 Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59 A Nauka języków obcych
85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10 Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01 Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Więcej informacji: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4-koszty

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?