Indywidualny rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy

Początek roku jest okresem, w którym w życie wchodzi wiele zmian podatkowych. Rok 2020 nie będzie pod tym kątem inny. Przedsiębiorcy korzystają już z indywidualnych kont w ZUS, od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązkowo korzystać z indywidualnych kont podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Zapłata podatków a rachunek bankowy

Obecnie wpłaty podatkowe za VAT, PIT, CIT oraz pozostałe zobowiązania względem US dokonujemy na rachunki bankowe wyszczególnione na stronie urzędu pod który podlegamy. Dla każdego podatku mamy osobny rachunek.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy przedsiębiorca jak i osoba nieprowadząca działalności otrzyma własny rachunek bankowy na który będzie płacił podatki. VAT, PIT i CIT będą płacone na jeden indywidualny rachunek podatkowy.

Ważne!
Pozostałe zobowiązania względem Urzędu Skarbowego wpłacisz na rachunki bankowe wyszczególnione na stronie US, tak jak do tej pory.

Jak wygenerować indywidualny rachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek bankowy można wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów podając swój identyfikator podatkowy:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Przy kilkukrotnym wpisaniu NIPu i wybraniu pola generuj pojawia się zawsze ten sam nr rachunku. Nr rachunku można również uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

Ważne!
Indywidualny rachunek bankowy dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności.

Nowy numer rachunku bankowego

Nowy rachunek bankowy stworzony zostanie w oparciu o NIP lub PESEL podatnika. Nr ma 26 znaków:
LK 10100071 222 Y XXXXXXXXXXXX, gdzie:

LK – liczba kontrolna,
wartość 10100071 – stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
wartość 222 – stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
Y=1 – gdy podatnik użyje numeru PESEL,
Y=2 – gdy podatnik użyje NIP,
po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika,
na kolejnych pozycjach będą uzupełniane „0”, tak aby rachunek posiadał 26 znaków.

Ważne!
Przed użyciem indywidualnego rachunku podatkowego warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 10100071222 oraz czy posiada prawidłowy PESEL lub NIP aby mieć pewność, że wpłata dokonywana jest na właściwy numer rachunku.

Indywidualny rachunek podatkowy

Wszystkie wpłaty podatkowe wpadać będą na jeden rachunek podatnika. Jeśli podatnik nie będzie miał zaległości podatkowych wpłata zostanie zaksięgowana z opisem przelewu. W przypadku gdy podatnik będzie miał zaległości to wpłata niezależnie od tego jaki był wpisany tytuł przelewu zostanie zaksięgowana na najstarsze zaległości.

Ważne!
Po otrzymaniu indywidualnego rachunku podatkowego korzystanie z niego będzie obowiązkowe ? korzystanie z poprzednich rachunków przypisanych do danego urzędu skarbowego nie będzie poprawne.

Podsumowanie

Wpłata dokonywana do US po 1 stycznia 2020 dotycząca zapłaty podatku musi trafić na indywidualny rachunek podatkowy. Nr rachunku można wygenerować na stronie MF lub też uzyskać w Urzędzie Skarbowym. Pozostałe opłaty na rzecz Urzędu Skarbowego wpłaca się na rachunek bankowy właściwy dla danego zobowiązania i urzędu, tak jak do tej pory. Jeśli podatnik nie ma zaległości w US wplata będzie zaksięgowana zgodnie z tytułem przelewu. W sytuacji gdy podatnik ma zaległości w US to wpłata niezależnie od wpisanego tytułu zaksięgowana zostanie na najstarszy dług.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?