Jak założyć spółkę z o.o. przez internet – praktyczny poradnik

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet – praktyczny poradnik

Nowoczesne technologie mają na celu ułatwiać życie codzienne. Jednym z takich ułatwień jest możliwość składania wielu wniosków elektronicznie bez konieczności wychodzenia z domu i stania w długich, urzędowych kolejkach. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak założyć spółkę z o.o. przez internet!

Informację wstępne

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych możliwe jest założenie spółki z o.o. w ramach uproszczonej procedury S24 czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego.

Wnioski w trybie S24 rozpatrywane są w dni robocze, przez wydziały KRS. Skorzystanie z procedury uproszczonej możliwe jest jeśli kapitał zakładowy w 100% pokryty jest ze środków pieniężnych. Wpłata na pokrycie kapitału zakładowego powinna nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Minimalna kwota kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł a wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. 

Rejestracja spółki krok po kroku

 1. Rejestracja wszystkich wspólników w systemie eKRS – system dostępny jest zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców.
 2. Przygotowanie danych o spółce – przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy przygotować wszystkie niezbędne dane tj:
  1. nazwa spółki
  2. dane adresowe spółki
  3. właściwy sąd rejonowy
  4. lista wspólników
 3. Wypełnienie właściwego wniosku w systemie – w systemie należy wypełnić odpowiednie wnioski związane z rejestracją spółki, dodatkowo należy wypełnić wniosek o wpis do KRS jak i zdefiniować kody PKD określające przedmiot działalności spółki
 4. Generowanie dokumentów i wniosków – na tym etapie można sprawdzić poprawność wprowadzonych danych jak i dokonać ostatnich modyfikacji
 5. Podpisanie dokumentów – dokumenty można podpisać przy użyciu:
  1. elektronicznego podpisu kwalifikowanego
  2. profilu zaufanego

Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika procesowego konieczne jest podpisanie dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów, które wypełnia wyłącznie pełnomocnik.

 1. Opłacenie wniosku – na tym etapie należy dokonać płatności za:
  1. wpis do KRS o zarejestrowanie – 500 zł
  2. opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł
  3. opłata manipulacyjna operatora płatności
 2. Złożenie dokumentów rejestracyjnych w sądzie – na tym etapie wniosek jest przesyłany do właściwego sądu. Składane wnioski rozpatrywane są codziennie w godzinach pracy sądu.

Uzyskałem wpis w KRS – co dalej?

W terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu zarząd spółki powinien do właściwego sądu złożyć oświadczenie, że wkłady pieniężne zostały w całości wniesione do spółki (o ile takie oświadczenie nie zostało złożone przy składaniu wniosku o zawiązanie spółki). Złożenie wniosku wymaga wniesienia opłaty sądowej w wysokości 40 zł. 

Kolejnym krokiem jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku PPC-3 oraz uiszczenie samodzielnie obliczonego podatku od czynności cywilnoprawnych – należy tego dokonać w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Podstawą wyliczenia 0,5% podatku PCC jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o wartość opłaty sądowej i opłaty za publikację pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym. 

Założenie spółki w ramach procedury S24 jest tzw. procedurą jednego okienka. Oznacza to, że dane o spółce są automatycznie przesyłane do pozostałych rejestrów sądowych.

Należy jedynie pamiętać o złożeniu formularza NIP-8 w terminie 21 dni od dnia zawiązania spółki lub w terminie 7 dni jeśli przedsiębiorca podlega obowiązkowi zapłaty składek ZUS.

W razie wątpliwości odnośnie zakładania spółki z o.o. przez internet zapraszamy do kontaktu!

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?