Jeden przelew do ZUS

Jeden przelew do ZUS

Do najbardziej nielubianych obowiązków przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności należy opłacanie podatków oraz składek ZUS. Obecnie składki ZUS opłaca się poprzez wykonanie od 3 do 4 oddzielnych przelewów. Jakie zmiany w tej kwestii przewidują przepisy obowiązujące od 2018 roku? Sprawdź, odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule!

Składki ZUS do końca 2017 roku

W celu opłacenia składek ZUS do końca 2017 roku przedsiębiorcy musieli wykonać od 3 do 4 oddzielnych przelewów. Oddzielnie opłacane były składki na:

  • ubezpieczenie społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Każdy przelew musiał być realizowany na specjalnym formularzu, w którym trzeba było uzupełnić identyfikatory (NIP i PESEL lub REGON), ponieważ przelewy były wpłacane na zbiorcze konta.

Niestety takie rozwiązanie powodowało wiele pomyłek przy wysyłaniu przelewów. Błędne wpisanie, któregoś z identyfikatorów uniemożliwiało przypisanie wpłaty do Płatnika i zaksięgowanie jej na odpowiednich subkontach.

Składki ZUS od stycznia 2018 roku

Do końca 4 kwartału 2017 roku każdy podatnik powinien otrzymać z ZUSu list z indywidualnym numerem konta na który od 1 stycznia 2018 roku będzie opłacał składki. Podatnik nie otrzyma listu jeśli ZUS nie posiada jego aktualnego adresu, w takiej sytuacji należy niezwłocznie dokonać aktualizacji adresu.

Jeśli do końca grudnia 2017 roku podatnik nie otrzyma listu z indywidualnym numerem rachunku skarbowego lub zgubił otrzymany list powinien zgłosić się do ZUSu lub zadzwonić do Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Dotychczasowe rachunki bankowe zostaną zamknięte z dniem 31.12.2017.

Otrzymany rachunek bankowy powinien mieć 26 znaków i ma określoną strukturę, którą zaprezentujemy poniżej:

2 cyfry 11 cyfr 3 cyfry 10 cyfr
Liczba kontrolna 60000002026

Stały numer

Liczba uzupełniająca Twój NIP

Uproszczenie kwestii jednego przelewu do ZUS pozwoli wyeliminować błędy i nieprawidłowości w przelewach. To po stronie ZUS będzie leżał obowiązek przyporządkowania wpłaty do odpowiedniego funduszu. Wpłacona składka będzie proporcjonalnie rozdzielana na odpowiednie fundusze w związku z czym częste praktyki przedsiębiorców do opłacania wyłącznie składki chorobowej, pomimo konieczności opłacania pełnych składek ZUS będą szybko wykrywane i eliminowane.

Jeżeli na koncie w ZUS płatnik ma zadłużenie to wpłacane składki będą pokrywały najpierw najstarsze zaległości i odsetki, a dopiero potem bieżące składki. W takim przypadku warto skorzystać z układu ratalnego, dzięki któremu płatnik będzie spłacał zadłużenie i jednocześnie będzie miał ubezpieczenie.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?