Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Wprowadzenie JPK wzbudziło wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. W artykule postaramy się przybliżyć tematykę JPK.

Jednolity plik kontrolny (JPK) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres, który składany jest w formie elektronicznej. Wyróżniamy 7 struktur JPK. Czy wszystkie muszą być przesyłane do US co miesiąc czy też nie jest to konieczne? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Struktury JPK

Zgodnie z przepisami wyróżniamy 7 struktur JPK:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR,
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB,
  3. magazyn – JPK_MAG,
  4. faktury VAT – JPK_FA,
  5. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  6. ewidencja przychodów – JPK_EWP,
  7. ewidencje VAT – JPK_VAT.

Struktury 1-6 składane są do US na wezwanie organu. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa są różne terminy od których urzędy mogą wymagać składania tych struktur JPK.

Zobowiązane do składania wspomnianych struktur JPK na wezwanie urzędu są:

  • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa.

Struktura JPK_VAT

Struktura – JPK_VAT składana jest wyłącznie przez czynnych podatników podatku VAT, podatnicy zwolnieni z VAT nie składają tej struktury.

JPK_VAT musi być składane w formie elektronicznej co miesiąc do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego JPK dotyczy, nawet w sytuacji gdy podatek VAT rozliczany jest w kwartalnie JPK_VAT składa się miesięcznie. Duże przedsiębiorstwa JPK_VAT muszą składać już od 1 lipca 2016 roku, małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 roku. Na mikroprzedsiębiorców obowiązek ten nałożony jest od 1 stycznia 2018 roku. Należy o tym pamiętać ponieważ zaniechanie tego obowiązku wiąże się z sankcjami karno-podatkowymi.

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jak wspomniano wcześniej jednolity plik kontrolny jest informacją podatkową w związku z czym jej niezłożenie wiąże się z sankcjami karno-podatkowymi. Może ono zostać uznane za wykroczenie, jeśli wartość uszczuplenia należności podatkowej nie przekracza 10 000 zł lub przestępstwem jeśli wartość ta przekracza 10 000 zł. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki jakimi kierował się przedsiębiorca, sposób dokonania czynu oraz stopień szkodliwości społecznej.

Za wykroczenie skarbowe przewidziana jest kara od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia które w roku 2017 wynosi 2 000 brutto. Wysokość kary ustalana jest przy uwzględnieniu sytuacji majątkowej oraz rodzinnej sprawcy.

Grzywna w przypadku przestępstwa skarbowego może wynosić od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna wynosi od 66,66 do 26 664 zł. Kara ustalana jest z uwzględnieniem sytuacji majątkowej oraz rodzinnej sprawcy. W takiej sytuacji nie warto narażać się na konsekwencje finansowe zaniedbania. Jeśli samodzielnie prowadzisz księgowość może to być odpowiedni moment na przekazanie księgowości w ręce biura rachunkowego, które posiada doświadczenie w składaniu plików JPK.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?