Kadry i płace zmiany w 2019 roku

Kadry i płace zmiany w 2019 roku

Wraz z nowym 2019 rokiem wprowadzony został szereg zmian w przepisach prawnych. Zmiany te dotknęły również kadr i płac. W poniższym artykule postaramy się opisać najważniejsze zmiany. Sprawdź, jakie zmiany weszły w życie w 2019 roku!

Wynagrodzenie w gotówce

Do końca 2018 roku podstawową formą wypłaty pracownikowi wynagrodzenia było rozliczenie się z pracownikiem gotówką. Jeżeli pracownik chciał otrzymywać wynagrodzenie na konto bankowe musiał to zgłosić pracodawcy. Od 2019 roku podstawową formą wypłaty pracownikom wynagrodzenia jest przelew bankowy. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać gotówkę będzie musiał złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej).

Dokumentacja pracownicza – sposób prowadzenia

Od 1 stycznia 2019 pracodawcy otrzymali możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej. Dozwolone jest oczywiście dalsze prowadzenie dokumentacji w formie papierowej. Dokumenty muszą być przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy na pracodawcy ciąży obowiązek przekazania pracownikowi świadectwa pracy. Dodatkowo pracodawca ma musi przekazać pracownikowi informację o:

  • okresie przechowywania dokumentacji,
  • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji oraz o terminach w jakich może tego dokonać,
  • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku gdy nie zostanie odebrana.

Zmiany w liczbach

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250,00 zł brutto.

Czas pracy zależny jest również od ilości dni wolnych w miesiącu. Poniższa tabela przedstawia ilości godzin, dni pracy oraz wolnych od pracy w 2019 roku:

czas pracy pracownika w 2019 roku
Czas pracy pracownika
czas pracy 2019 kwartalny
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2019 roku

Przedsiębiorcy nie mający prawa do skorzystania z preferencyjnego ZUSu w 2019 roku będą opłacać składki w wysokościach zgodnych z poniższą tabelą:

składki zus 2019
Składki ZUS przedsiębiorcy nie mający prawa do preferencyjnych stawek

Przedsiębiorcy, którzy mają prawo do skorzystania z preferencyjnych stawek ZUS opłacać będą kwoty zgodnie z poniższą tabelą:

składki zus w 2019 roku na preferencyjnych stawkach
Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?