Kiedy warto założyć spółkę z o.o.

Kiedy warto założyć spółkę z o.o.

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia biznesu poza jednoosobową działalnością gospodarczą jest spółka z o.o. Przed założeniem firmy warto przeanalizować i zastanowić się jaka forma prowadzenia działalności w konkretnym przypadku jest najkorzystniejsza. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy warto założyć spółkę  z o.o.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. zaliczana jest do spółek kapitałowych oznacza to, że jej założenie uwarunkowane jest od wniesienia przez wspólników kapitału. Minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł gdzie wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Dodatkowo spółka z o.o. posiada osobowość prawną oznacza to, że to spółka odpowiada za swoje zobowiązania a wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu.

Dochód wypracowany przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem CIT gdzie obecnie wyróżniamy 2 stawki podatku CIT 9% oraz 19%. Dodatkowo dywidendy wypłacone udziałowcom również podlegają opodatkowaniu – oznacza to, że mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem dochodu.

Kiedy warto założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z o.o.  warto założyć w sytuacji gdy:

  1. Prowadzony rodzaj działalności obarczony jest dużym ryzykiem finansowym – w sytuacji gdy rodzaj prowadzonej przez nas działalności wymaga dużego nakładu finansowego oraz występuje duże ryzyko jego utraty. Ograniczona odpowiedzialność wspólników w takiej sytuacji oznacza, że zobowiązania względem wierzycieli są zaspokajane wyłącznie z majątku firmy. Majątek prywatny wspólnika pozostaje nienaruszony.
  2. Optymalizacja zobowiązań względem ZUS – wszelkie opłaty na rzecz państwa są zmorą przedsiębiorców. W początkowym okresie prowadzenia działalności dużym kosztem są składki ZUS. Spółka z o.o. (poza jednoosobową spółką z o.o.) zwolniona jest z opłacania składek ZUS jeśli nie zatrudnia pracowników.
  3. Prestiż – firmy chętnej zawierają współpracę ze spółkami  z o.o. aniżeli z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Dopisek w nazwie ?z o.o.? daje poczucie że mamy do czynienia z silną firmą która posiada zarówno środki finansowe, doświadczenie biznesowe jak i know how.
  4. Pełna kontrola nad biznesem – założenie jednoosobowej spółki z o.o. daje możliwość pełnej kontroli nad spółką a jednocześnie ogranicza ryzyko związane z utratą majątku prywatnego, czego nie można wykluczyć w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.  
  5. Pozyskanie inwestora – rozpoczęcie działalności w wielu przypadkach wymaga uzyskania bardzo dużych nakładów finansowych. W przypadku spółek z o.o. możliwe jest pozyskanie inwestorów którzy wspomogą rozwój konkretnego projektu w zamian za późniejszy udział w zysku.
  6. Zakończenie działalności bez straty – w sytuacji gdy właściciel jednoosobowej spółki z o.o. poczuje, że chce zakończyć swoje działania  w biznesie wystarczy, że sprzeda swoje udziały i inna osoba może kontynuować działalność. Jest to korzystne nie tylko dla przedsiębiorcy jak i nowego właściciela ale również dla pracowników którzy mogą dalej pracować. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jeśli właściciel zdecydowałby się na zakończenie działalności straciliby oni zwyczajnie pracę.

Podsumowanie

Opłacalne jest prowadzenie działalności w formie spółki z o.o.  w sytuacji gdy działalność obarczona jest dużym ryzykiem lub też wymaga dużych nakładów finansowych i konieczne jest pozyskanie sponsorów. Taka forma prowadzenia działalności ma również swoje minusy. Więcej na ten temat w kolejnym artykule!


Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?