Najem prywatny

Najem prywatny

Najem prywatny mieszkań oznacza oddanie przez wynajmującego mieszkania do użytkowania najemcy na czas określony w umowie w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób należy rozliczyć najem prywatny nieruchomości w 2022 roku!

Zasady opodatkowania najmu prywatnego

Podatnicy którzy przed rokiem 2022 uzyskiwali przychody z najmu mieli możliwość wyboru czy chcą rozliczać się w oparciu o zasady ogólne czy też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dla tej grupy podatników rok 2022 jest ostatnim rokiem w którym mogą dokonać takiego wyboru, zgodnie z nowelizacją przepisów od 2023 roku najmy prywatne będą opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu.

Podatnicy którzy przygodę z najmem prywatnym rozpoczęli w roku 2022 do wyboru mieli wyłącznie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka podatku

Przy rozliczaniu najmu w oparciu o zasady ogólne należy pamiętać, o progach podatkowych. Stosuje się stawkę 12% do kwoty dochodu 120 000 zł, powyżej tej kwoty stosuje się stawkę 32%. Kwotę dochodu sumuje się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł.

W odniesieniu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do kwoty przychodu 100 000 zł stosuje się stawkę 8,5% a powyżej tej kwoty stawkę 12,5%.

Najem prywatny a rozliczenie wspólne z małżonkiem

Jak wspomniano wcześniej do kwoty przychodu 100 000 zł stosowana jest stawka ryczałtu w wysokości 8,5% a powyżej tej kwoty stawka 12,5%.

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku małżonków limit ten się nie sumuje.

W przypadku małżeństw limit na dwie osoby wynosi 100 000 zł niezależnie od tego czy składać będą jeden PIT-28 czy też dwa oraz, czy mają wspólnotę majątkową, czy też nie.

Status prawny nieruchomości tzn. czy była nabyta przed, czy też w trakcie trwania małżeństwa również nie ma znaczenia.

Stanowisko takie jest zgodne z art. 12 ust 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obowiązek zgłoszenia najmu do US

Nie ma obowiązku zgłoszenia wyboru formy opodatkowania najmu prywatnego w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wystarczy opłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni zaliczki zaznaczając odpowiedni identyfikator i opis płatności.

Najem prywatny zgłasza się do US wyłącznie w sytuacji gdy Wynajmujący z Najemcą podpisują umowę najmu okazjonalnego poświadczoną notarialnie.

Podsumowanie

Forma opodatkowania najmu prywatnego nie musi być zgłoszona do US, należy jedynie w terminie, przy zastosowaniu odpowiedniego identyfikatora płatności opłacać zaliczki na podatek i złożyć stosowne zeznanie roczne.

Przy obliczaniu zaliczek należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniej stawki podatku oraz uwzględnieniu limitów przychodów.

W razie pytań skontaktuj się z biurem rachunkowym.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?