NOWE JPK sprzedaż KODY GTU

NOWE JPK sprzedaż KODY GTU

OZNACZENIA GTU 1-13

Dla raportu z kasy, WNT, importu usług i ulgi na złe długi nie nadaje się GTU
Pozostałe dokumenty mogą mieć 0 lub kilka kodów – zależy od tego co jest na fakturze

GTU-1 ALKOHOL

dostawa napojów alkoholowych, alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

Ważne!

Nie zaliczamy tutaj usług gastronomicznych

 

GTU-2 PALIWA

 1. benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 2. benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3. gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6. paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9. paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 10. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 11. pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU-3 OLEJE OPAŁOWE

dotyczy dostawy:

 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
 • preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU-4 PAPIEROSY

dotyczy dostawy:
wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU-5 ODPADY

Dotyczy dostawy:
odpadów wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

załącznik nr 15
79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
80 38.11.51.0 Odpady szklane
81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy

GTU-6 ELEKTRONIKA, FOLIE

urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-
9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

 

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

 

65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

 

66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

 

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarekwyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU-7 SAMOCHODY I CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Dotyczy dostawy:
pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701, 8708 oraz CN 8708 10

KODY CN

 • 8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)
 • 8702 Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą
 • 8703 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu < 10 osób, włącznie z samochodami osobowo towarowymi kombi) oraz samochodami wyścigowymi (z wył. pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702)
 • 8704 Pojazdy silnikowe do transportu towarów, włącznie z podwoziami z silnikiem i kabiną
 • 8705 Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia (inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów), np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne
 • 8706 00 Podwozia wyposażone w silniki, dla ciągników, dla pojazdów silnikowych do przewozu 10 lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych zasadniczo zbudowanych do przewozu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycjami od 8701 do 8705 (z wył. z silnikiem i kabiną)
 • 8707 Nadwozia , włączając kabiny, do ciągników, do pojazdów silnikowych do przewozu 10 lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do przewozu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • 8708 Części i akcesoria do ciągników, do pojazdów silnikowych do przewozu 10 lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do przewozu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia , objętych pozycjami od 8701 do 8705, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 8708 10 Zderzaki i ich części, do ciągników, do pojazdów silnikowych do przewozu 10 lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do przewozu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

GTU-8 METALE SZLACHETNE I NIESZLACHETNE

Dotyczy dostawy:
metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12
25, 33 40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

 

załącznik 12

 

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek srebra,

2)   srebro techniczne czyste,

3)   srebro o wysokiej czystości,

4)   stopy srebra,

5)   srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek złota,

2)   złoto technicznie czyste,

3)   złoto o wysokiej czystości,

4)   złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

 

1 ex 71 5)   stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek platyny,

2)   proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14) stopy platyny,

15) stopy palladu,

16) stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2) wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

 

2 ex 9602 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
3 ex 9706 00 00 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

 

załącznik 15
25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

 

33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

 

40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

 

45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie

 

56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

 

78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

 

GTU-9 LEKI I WYROBY MEDYCZNE

Dotyczy dostawy:
leków oraz wyrobów medycznych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn . zm.4

GTU-10 BUDYNKI, BUDOWLE I GRUNTY

Dotyczy sprzedaży lub usług leasingu finansowego dla budynków, budowli i gruntów.
Nie zalicza się tutaj usług budowlanych, remontowych itd.

GTU-11 EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Dotyczy świadczenia usług:
w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r.
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532

GTU-12 ŚWIADCZENIE USŁUG NIEMATERIALNYCH

Dotyczy świadczenia usług:
o charakterze niematerialnym wyłącznie:

 • doradczych,
 • księgowych,
 • prawnych,
 • zarządczych ,
 • szkoleniowych,
 • marketingowych,
 • firm centralnych (head offices),
 • reklamowych,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU-13 USŁUGI TRANSPORTOWE I MAGAZYNOWANIE

Dotyczy świadczenia usług:
transportowych i gospodarki magazynowej Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 • 49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
 • 52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?