Opodatkowanie spółki komandytowej

Opodatkowanie spółki komandytowej

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, należy zastanowić się jaka forma prawna oraz forma opodatkowania są dla nas najkorzystniejsze zarówno pod względem finansowym jak i ochrony naszego majątku.

W przypadku działalności o dużej skali a co za tym idzie dużym ryzyku wybór często pada na spółkę komandytową. Sprawdź, jak opodatkowana jest spółka komandytowa!

Spółka komandytowa – wspólnicy

Spółka komandytowa jest spółką osobową oznacza to że jej działanie oparte jest na tworzących ją wspólnikach. Wyróżniamy dwa rodzaje wspólników:

  • komandytariuszy – odpowiadają oni za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu. Warto w takiej sytuacji aby był on faktycznie wniesiony do spółki w przeciwnym wypadku możliwe jest skierowanie przez wierzyciela roszczeń o zajęcie majątku prywatnego, jednakże wyłącznie do wysokości wkładu który wspólnik miał wnieść. W przypadku przystąpienia do istniejącej już spółki komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki istniejące w dniu przystąpienia.

Wspólnik nie ma praw do prowadzenia spraw spółki jest to tzw. wspólnik pasywny.

  • komplementariuszy – odpowiadają oni za zabowiązania spółki całym swoim majątkiem, jednakże dopiero w momencie jeżeli zobowiązania wierzyciela nie będą mogły w całości zostać zaspokojone z majątku spółki w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Wspólnik ma prawo do prowadzenia spraw spółki jest to tzw. wspólnik aktywny.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Podatek dochodowy

Spółka komandytowa nie płaci podatku dochodowego, można powiedzieć że w jej imieniu płacą go wspólnicy.

Wypracowany przez spółkę dochód zgodnie z posiadanymi udziałami przypada na wspólników i to oni samodzielnie zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania mają obowiązek wpłacić podatek do urzędu.

Osoby fizyczne mają prawo do rozliczania dochodów ze spółki komandytowej w formie:

  • podatku liniowego – 19%
  • zasad ogólnych – 18/32%

Spółki będące udziałowcami spółki komandytowej uzyskane dochody rozliczają w oparciu o stawkę podatku CIT jak swoje pozostałe dochody (9,15 lub 19%).

Przykład 1.

Spółka ABC DE sp. z o.o. sp.k. osiągnęła w kwietniu dochód w wysokości 66 300,00 zł. Wspólnikami spółki są:

Jan Kowalski – 45% udziałów, opodatkowanie podatkiem liniowym

Janina Nowak – 15% udziałów, opodatkowanie zasady ogólne

Spółka DE sp. z o.o. 40% udziałów – opodatkowanie 19%

Wyliczenia:

J. Kowalski

66 300 x 45% = 29 835 zł – dochód przypadający na wspólnika

29 835 x 19% = 5 669,00 zł – podatek do zapłaty

Dochód można obniżyć o zapłacone składki społeczne, podatek można obniżyć zapłacone składki zdrowotne.

J. Nowak

66 300 x 15% = 9 945 zł – dochód przypadający na wspólnika

9 945 x 18% = 1 790,00 zł – podatek do zapłaty

Dochód można obniżyć o zapłacone składki społeczne, podatek można obniżyć zapłacone składki zdrowotne.

Spółka DE sp. z o.o.

66 300 x 40% = 26 520 zł – dochód przypadający na wspólnika

26 520 x 19% = 5 039,00 zł – podatek do zapłaty

Jeżeli podmioty posiadają inne źródła dochodów należy je dodać.

Podatek VAT

W odniesieniu do podatku VAT to spółka komandytowa zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ma obowiązek zapłaty zobowiązania na gruncie VAT względem urzędu jak i dopilnowania wysyłki odpowiednich deklaracji i JPK.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym!

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?