Czy paragon fiskalny jest dowodem księgowym?

paragon fiskalny

W książce przychodów i rozchodów księguje się koszty w oparciu o faktury i rachunki. Rozporządzenie Ministrów Finansów dopuszcza sytuacje, w których dopuszczalne jest udokumentowanie wydatku za pomocą paragonu, jeżeli dotyczy on: zakupu środków czystości i bhp, materiałów oraz materiałów biurowych w jednostkach handlu detalicznego; zakupu paliwa i olejów poza granicami kraju; przejazdy płatnymi odcinkami autostrady.

Paragon musi zawierać cenę jednostkową i ilość zakupionego towaru oraz wartość zakupu. Na odwrocie należy wpisać swoje dane, adres oraz nazwę (rodzaj) zakupionego towaru. Kwestia zaksięgowania wydatku z paragonu do kosztów uzyskania przychodów sprowadza się do udowodnienia jego związku z prowadzoną działalnością oraz jego wpływu na osiągniecie przychodu.

Dowody zapłaty za przejazdy autostradą oraz bilety za przejazdy na odległość co najmniej 50km można uznać za faktury i dokonać odliczenia od podatku VAT, jeżeli paragon zawiera informacje tj.: data wystawienia, numer, dane i numer NIP sprzedawcy, rodzaj usługi lub nazwa autostrady, kwota podatku i kwota ogólna należności. Resumując, jeżeli paragon fiskalny obejmuje dane wymagane prawem bilansowym to można go uznać za dokument księgowy i na jego podstawie wprowadzić operację gospodarczą do ksiąg rachunkowych.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?