Paragony z NIPem od stycznia 2020

Paragony z NIPem

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie wchodzi zmiana odnośnie wystawiania faktur do paragonu. Od nowego roku przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji gdy paragon zawierać będzie NIP nabywcy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

NIP nabywcy na paragonie

Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży na rzecz osoby prowadzącej działalność możliwe jest wystawienie faktury do paragonu wyłącznie jeśli na paragonie widnieje NIP sprzedawcy.

Ważne!

W kwestii wystawiania faktur do paragonu liczy się data sprzedaży.
Jeśli paragon nie zawiera NIPu nabywcy ale data sprzedaży jest z 2019 roku to w 2020 można wystawić fakturę do tego paragonu bez konsekwencji.
Jeśli data sprzedaży jest z 2020 to na paragonie musi być NIP.

Przepisy wymagają wpisywania NIPu na paragonie dotyczą wyłącznie transakcji między przedsiębiorcami. Transakcje pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej są z tego wyłączone. W takiej sytuacji osoba fizyczna może ubiegać się o fakturę do paragonu maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od miesiąca w którym miała miejsce sprzedaż. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu w terminie:

  • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży ? pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
  • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania ? pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Stare kasy fiskalne = faktury z bloczka

Ustawodawca nie nakazuje wymiany kas fiskalnych na takie z możliwością zawierania NIPu na paragonie. Jeśli przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, która nie daje takiej możliwości to nabywca powinien zadeklarować chęć posiadania faktury przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca wystawia w takiej sytuacji fakturę i w ogóle nie nabija transakcji na kasę fiskalną.

Paragon z NIPem – wyłączenia

Nowelizacja ustawy, która wymaga ujmowania NIPu na paragonie jeśli ma zostać wystawiona faktura do paragonu nie dotyczy podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Wystawienie faktury do paragonu bez NIP – konsekwencje

Po 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu z datą sprzedaży z 2020 roku jeśli na paragonie nie ma NIPu karane będzie sankcjami w wysokości 100% VATu wykazanego na wystawionej fakturze do paragonu.

Ważne!

Sankcje VAT nie dotyczą wystawienia faktury do paragonu bez NIP jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub podatnik świadczący usługi taksówek.

Podsumowanie

Od 2020 roku aby możliwe było wystawienie faktury do paragonu, paragon powinien zawierać NIP nabywcy. Wyłączona z tego jest sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności jak i usługi taksówek osobowych. W pozostałych przypadkach wystawienie faktury do paragonu jeśli paragon nie zawiera NIPu karane będzie sankcją w kwocie 100% VATu wykazanego na fakturze.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?