Pełna księgowość – kiedy się na nią przechodzi?

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Czy wiesz, czym jest pełna księgowość, jak ją prowadzić oraz od kiedy należy na nią przejść? Jeśli jako przedsiębiorca zadajesz sobie te i podobne pytania, w niniejszym artykule znajdziesz na nie odpowiedzi. Dowiedz się m.in., jaki przychód do pełnej księgowości jest wymagany i czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość.

Pełna księgowość – co to jest ?

W uproszczeniu, pełną księgowością jest mocno rozbudowany system kompleksowego ewidencjonowania działań gospodarczych, który podlega formalnym przepisom zawartym w Ustawie o rachunkowości. W jego ramach gromadzone są różnego rodzaju dane pozwalające uzyskać całościowy obraz finansów przedsiębiorstwa czy organizacji. Jak łatwo się domyślić, pełna księgowość powoduje wiele obowiązków natury prawnej i rachunkowej, w zamian dając dokładny wgląd w finanse firmy.

Kiedy przechodzimy na pełną księgowość ?

O tym, kiedy pełna księgowość jest wymagana, decyduje m.in. wartość przychodów. Do korzystania z tej formy ewidencjowania działań gospodarczych zobligowane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne, które osiągają przychody netto w wysokości równowartości co najmniej 2 milionów euro. Przy mniejszych dochodach wymienione wyżej podmioty są zwolnione z pełnej księgowości.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, bez względu na wysokość osiąganego przychodu pełną księgowość muszą prowadzić spółki handlowe, instytucje finansowe podlegające prawu bankowemu, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz inne organizacje korzystające z funduszy z pochodzących budżetu państwa lub samorządu. Wobec tego czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość? Tak, nie ma przed tym ucieczki niezależnie od wysokości dochodów.

Jak prowadzić pełną księgowość ?

Pełną księgowość prowadzi się przy użyciu ksiąg rachunkowych. Składają się na nie następujące elementy:

  • dziennik
  • księga główna
  • księgi pomocnicze
  • wykazy obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
  • zestawienia składników aktywów i pasywów (inwentarz)

Zasadniczo wyróżnia się 3 podejścia do prowadzenia księgowości: powierzenie tego obowiązku zewnętrznemu biuru rachunkowemu, zatrudnienie księgowego bezpośrednio w firmie i zajmowanie się tym obowiązkiem we własnym zakresie. Trzecia możliwość jest najtrudniejsza w realizacji z uwagi na ogrom obowiązków, z jakimi wiąże się prowadzenie ksiąg rachunkowych jak i konieczność znajomości prawa podatkowego.

Najkorzystniejszym kompromisem pomiędzy ceną a jakością usług jest powierzenie pełnej księgowości biuru rachunkowemu. Jeżeli szukasz wsparcia w tym zakresie, skontaktuj się z nami już teraz i zapewnij sobie profesjonalną pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Polecamy zapoznanie się również z artykułem: Jak prowadzić pełną księgowość?

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?