PIT-28 czyli ryczał od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 czyli ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy którzy zdecydowali się na rozliczanie przychodów w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek do 31 stycznia za rok poprzedni złożyć zeznanie roczne PIT-28. Ta forma rozliczenia przeznaczona jest dla podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek jawnych lub cywilnych. Dodatkowo ryczałtem rozlicza się przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.

Kiedy można rozliczyć ryczałt?

W celu rozliczania przychodów w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należało:

  • do dnia 20 stycznia 2017 roku zawiadomić organ skarbowy o rozliczaniu się w oparciu o tą metodę opodatkowania. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności formę opodatkowania wybierają we wniosku CEIDG-1.
 • do 20 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy oraz umów o podobnych charakterze zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. W przypadku uzyskania pierwszego przychodu w grudniu oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Jeśli działalność w latach poprzednich również prowadzona była w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oświadczenia nie trzeba składać.

PIT-28 – załączniki

Składając zeznanie PIT-28 należy pamiętać o wyborze odpowiednich załączników. Poniżej przedstawiamy wykaz jaki załącznik należy wybrać w zależności od rodzaju osiągniętego przychodu:

  • PIT-28/A – jest to informacja o przychodach osiąganych z tytułu działalności prowadzonej na własne nazwisko lub też najmu, podnajmu, dzierżawy czy też poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
  • PIT-28/B – jest to informacja o przychodach działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych.
  • PIT/O – jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku w roku podatkowym za który składana jest deklaracja.
  • PIT/M – jest to informacja o dochodach małoletnich dzieci, które podlegają rozliczeniu wraz z rodzicami.
 • PIT/B – jest to informacja o wysokości dochodu lub straty osiągniętej z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy pamiętać, że nie jest możliwe rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Opodatkowanie ryczałtem nie daje również możliwości rozliczenia wszystkich osiąganych dochodów jeśli opodatkowane były inną formą opodatkowania np. na podstawie zasad ogólnych. W takiej sytuacji należy złożyć dwa zeznania roczne.

PIT-28 a koszty uzyskania przychodu

Podatnicy rozliczający się w oparciu o ryczałt nie pomniejszają przychodów o koszty uzyskania przychodu. Rekompensatą jest niska stawka podatku oraz możliwość odliczenia:

  • składek społecznych
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • ulgi dla honorowych krwiodawców,
 • ulgi abolicyjnej.

Możliwe jest również przekazanie 1% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego.

Pamiętaj, że w razie problemów z rozliczeniem możesz skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?