Płatności bezgotówkowe w 2023 roku

Płatności bezgotówkowe w 2023 roku

W 2023 roku zmianie miały ulec przepisy względem limitów transakcji gotówkowych między firmami jak i między firmą a konsumentem. Sprawdź, ile wynoszą limity oraz jakie są konsekwencje ich przekroczenia.

B2C

Transakcje B2C, czyli transakcje między firmą a klientem indywidualnym. W 2023 roku nic nie zmienia się w tej kwestii względem roku 2022 to znaczy, że nie ma limitów gotówkowych w transakcjach między firmą a konsumentem indywidualnym. Od 2023 limit transakcji bezgotówkowych dla przedsiębiorców posiadających kasę fiskalną wynosił będzie 20 000,00 zł brutto, przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zobowiązani będą do przyjmowania wszystkich płatności w formie bezgotówkowej.

Limit do 31.12.2023 Limit od 01.01.2024
Kwota limitu transakcji gotówkowych brak limitu 20 000,00 zł
dla przedsiębiorców posiadających kasę fiskalną

W sytuacji, gdy przedsiębiorca przyjmie płatność gotówką a powinna zostać zastosowana płatność elektroniczna powstaje u niego przychód w wysokości takiej płatności. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca zapłaci podwójny podatek od tego typu transakcji.

B2B

Transakcje B2B to transakcje między firmami. Do końca roku 2023 limit transakcji gotówkowych wynosi 15 000,00 zł brutto, od 1 stycznia 2024 limit ten zostanie zmniejszony do 8 000,00 zł brutto. Należy pamiętać, że liczy się wartość transakcji – bez względu na liczbę i wysokość przelewów. Bez znaczenia jest również waluta zawieranej transakcji. W przypadku walut obcych przeliczenia dokonuje się według kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit do 31.12.2023 Limit od 01.01.2024
Kwota limitu transakcji gotówkowych 15 000,00 zł 8 000,00 zł

Konsekwencje niestosowania limitów transakcji gotówkowych

Zapłata gotówką kwoty powyżej 15 000,00 zł w sytuacji, gdy transakcja zawarta jest pomiędzy dwoma firmami skutkuje tym, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów. Wyłączeniu z kosztów podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 000,00 zł a cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego.

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do skontaktowania się z biurem rachunkowym.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?