Rejestr BDO czyli podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami

rejestr bdo

Wszyscy wiemy jak ważna jest ochrona środowiska w tym segregacja śmieci. Od 1 stycznia 2020 w życie wchodzi rejestr BDO czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, która została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto musi wpisać się do rejestru BDO!

Rejestr BDO – warto wiedzieć

Rejestr BDO jest wykazem podmiotów, które wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach lub gospodarują odpadami, który stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Pozwala ona na zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Rejestry prowadzone są przez marszałków województw.

Podmioty nie wpisane do rejestru nie będą mogły przekazywać odpadów jak i nie będzie możliwe wystawienie elektronicznej karty przekazania odpadów. Papierowe karty, które działają obecnie nie będą już akceptowane.

Wpis do BDO – kogo obowiązuje?

Wniosek o wpis do Rejestru BDO należy złożyć do marszałka województwa. Wniosek składa przedsiębiorca jeśli działa:

 • w zakresie produktów takich jak oleje, smary, opony:
 • w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 • w zakresie baterii lub akumulatorów:
 • w zakresie opakowań:
  • organizacje odzysku opakowań
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
  • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
  • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
  • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
 • w zakresie odpadów:
  • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
  • transportujący odpady
  • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu
  • prowadzą zakłady recyklingu statków
  • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu

Do kiedy należy dokonać wpisu do BDO?

Wpisu do BDO należy dokonać do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na przedsiębiorców nakładane będą kary.

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Druki wniosku oraz pełnomocnictwa można znaleźć na stronie: Biznes.gov.pl

Ile kosztuje wpis do BDO?

Opłatę rejestrową za wpis do rejestru BDO należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w kwocie:

 • mikroprzedsiębiorca: 100,00 zł
 • pozostałe podmioty: 300,00 zł

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie zobowiązani są do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Ważne!
przedsiębiorcy powinni dodatkowo pamiętać o corocznym odnawianiu opłaty za wprowadzenie rejestru do końca lutego za dany rok w kwocie:

 • mikroprzedsiębiorca: 100,00 zł
 • pozostałe podmioty: 300,00 zł

Podsumowanie

Przedsiębiorcy którzy wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach lub gospodarują odpadami do końca 2019 roku mają obowiązek rejestracji w rejestrze BDO oraz dokonania opłaty rejestracyjnej jak i corocznej opłaty za prowadzenie rejestru. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie karane sankcjami pieniężnymi lub karą pozbawienia wolności.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?