Rezygnacja z PPK

Rezygnacja z PPK

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat jest zwolniony z obowiązku tworzenia PPK. Wyłączenie to obowiązuje maksymalnie 4 lata chyba, że znowu wszystkie osoby zatrudnione złożą rezygnację z PPK. Zwolnienie trwa do momentu, gdy choć jedna osoba złoży wniosek o dokonywanie wpłat na PPK – zatrudniony zmieni decyzje lub zatrudniona zostanie nowa osoba, która nie zrezygnuje z PPK. W powyższej sytuacji PPK trzeba utworzyć niezwłocznie (bez uzasadnionej zwłoki, najlepiej do 14 dni).

Namawianie do rezygnacji z PPK jest karalne

Biuro rachunkowe TAX4BUSINESS uważa, że każdy Pracodawca powinien wybrać fundusz inwestycyjny oraz podpisać z nim umowę o zarządzanie PPK. W sytuacji, gdy wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK. Teoretycznie nie trzeba podpisywać tej umowy, ale wiążę się to z nałożeniem co kwartał kary, a następnie procedurą odwoławczą.

Pracownik w każdym momencie może złożyć rezygnację z uczestnictwa w PPK – pobierz wzór.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?