Różnice między spółką komandytową a spółką z o.o.

Różnice między spółką komandytową a spółką z o.o.

Wraz z nowelizacją przepisów prawnych w 2019 roku uchwalono 9% podatek CIT dla spółek. Wielu przedsiębiorców zaczęło myśleć nad zmianą formy prowadzonej działalności na spółkę. Najpopularniejszymi spółkami w Polsce są spółki z o.o. oraz spółki komandytowe. Przed podjęciem decyzji o zmianie formy prowadzenia działalności należy dokonać dokładnej analizy wszystkich za i przeciw oraz zorientować się jakie są różnice między spółką komandytową a spółką z o.o.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, oznacza to że swoje działanie opiera na wspólnikach. Spółka prowadzi działalność pod własną nazwą, odpowiada za zobowiązania względem wierzycieli jednak osiągnięty dochód jest dochodem wspólników i to oni płacą podatek dochodowy tzn. PIT w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi lub CIT w przypadku spółek.

Wspólnicy spółki wpłacają swój wkład zgodnie z umową spółki, kwota ta tworzy sumę komandytową. Jeden ze wspólników tzw. komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W przypadku gdy  wierzyciele ze środków spółki nie są w stanie pokryć swoich należności mogą to zrobić z majątku komplementariusza. Pozostali wspólnicy zwani komandytariuszami za zobowiązania spółki odpowiadają wyłącznie do wysokości swojego udziału w sumie komandytowej.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. zaliczana jest do spółek kapitałowych. Spółka w pełni odpowiada za swoje zobowiązania. Wspólnicy, jeśli nie są członkami zarządu, za zobowiązania spółki odpowiadają wyłącznie do kwoty poniesionych wkładów – jest to tzw. odpowiedzialność / ryzyko gospodarcze.

W przypadku gdy bezskuteczna okaże się egzekucja przeciwko spółce członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Mogą się oni od tego uwolnić jeśli we właściwym czasie złożą wniosek o ogłoszenie upadłości.

Różnice między spółką komandytową a spółką z o.o.

Najczytelniejszą formą ukazania różnic jest tabela, poniżej ukażemy najważniejsze różnice pomiędzy spółką komandytową i spółką z o.o. w formie tabeli.

porównanie spółki komandytowej i spółki z o.o.

Jak Państwo mogą zauważyć różnic pomiędzy spółką komandytową a sp. z o.o. jest bardzo wiele. W razie wątpliwości co do korzystniejszego rozwiązania zachęcamy do kontaktu.


Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?