Spis z natury

spis z natury

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów ma obowiązek sporządzenia spisu z natury. Dodatkowo spis z natury powinien zostać sporządzony na ostatni i pierwszy dzień każdego roku, w sytuacji gdy remanent wynosi zero wystarczy sporządzenie oświadczenia o zerowym remanencie. Należy pamiętać, że początek i koniec roku nie są jedynymi okresami w jakich przedsiębiorca może być zobligowany do sporządzenia remanentu. Sprawdź, kiedy przedsiębiorca jest zobligowany do sporządzenia spisu z natury!

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

Zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spis z natury należy sporządzić w określonych sytuacjach min.:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
 • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • zmiany wspólnika,
 • zmiany proporcji udziałów wspólników lub
 • likwidacji działalności.

Możliwe jest również zajście sytuacji w której to naczelnik urzędu skarbowego zażąda przeprowadzenia spisu z natury na dany dzień u konkretnego podatnika.

Remanent powinien odzwierciedlać faktyczny stan ilości danego składnika majątku, w związku z czym należy sprawdzić ile fizycznie produktów znajduje się na stanie firmy, nie należy generować wydruków stanów magazynowych z systemu.

W sytuacji gdy podatnik zamierza sporządzić spis z natury na inny dzień niż rozpoczęcie lub zakończenie roku musi o tym zamiarze powiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia remanentu.

Co ujmujemy w spisie z natury?

W spisie  z natury powinny być ujęte:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • wyroby gotowe,
 • półwyroby,
 • produkcja w toku,
 • braki i odpady,
 • towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika,
 • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (nie trzeba ich jednak wyceniać – wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie i wskazanie czyją stanowią własność).

Spis z natury – co powinien zawierać?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów spis  z natury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Zerowy spis z natury

W przypadku wielu firm spis z natury nie będzie zawierał żadnych towarów czy materiałów. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zerowym remanentem. Nie ma obowiązku sporządzania zerowego spisu z natury. W takiej sytuacji wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy że spis z natury jest zerowy. Oświadczenie powinno zawierać informację o roku którego dotyczy, jakiej firmy dotyczy oraz podpis przedsiębiorcy.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?