Tarcza 6.0 branżowa

Tarcza 6.0 branżowa

Premier zapowiedział, że w Nowym Roku wejdą w życie przepisy umożliwiające uzyskanie pomocy w ramach Tarczy 6.0 (tzw tarczy branżowej). Zaznaczamy, ze przytoczone tutaj dane są zaczerpnięte z projektu ustawy, więc mogą ulec zmianie. Prosimy o dokładne przeczytanie informacji opracowanej przez biuro rachunkowe Tax4business alby zweryfikować czy należy się Państwu wsparcie.

Zwolnienie z ZUS za miesiąc listopad 2020r.

 • posiadanie przeważającego PKD wskazanego w CEIDG lub KRS na dzień 30.09.2020 (tabela na końcu)
 • spadek przychodów o co najmniej 40% w listopadzie 2020 w stosunku do listopada 2019
 • bycie płatnikiem składek na dzień 30.06.2020
 • termin złożenia wniosku do 31.01.2021

cena za złożenie wniosku to przez nasze biuro rachunkowe to 50 zł netto

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych za miesiąc listopad 2020 w wysokości 2080 zł

 • posiadanie przeważającego PKD wskazanego w CEIDG lub KRS na dzień 30.09.2020 (tabela na końcu)
 • spadek przychodów o co najmniej 40% w listopadzie 2020 w stosunku do października 2019 lub listopada 2019

cena za złożenie wniosku to 50 zł netto

Jednorazowa dotacja 5 000 zł z PUP (tzw mała dotacja)

 • spadek przychodów o 40% w relacji miesięcznej październik lub listopad 2020 do tych samych miesięcy 2019
 • wniosek składany samodzielnym podpisem epup przez praca.gov.pl
 • posiadanie przeważającego PKD wskazanego w CEIDG lub KRS na dzień 30.09.2020 (tabela na końcu)

cena przygotowania danych do wniosku 70 zł netto

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2000 zl na miesiąc

 • wniosek składany samodzielnie przez stronę praca.gov.pl,

cena przygotowania danych do wniosku 70 zł netto/osoba

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (prawdopodobnie znowu będą brali pod uwagę także zleceniobiorców ze składkami ZUS) z wybranych branż
 • obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
 • subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego
 • wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów, ale nie więcej niż 324 tys. zł
 • dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
 • środki muszą być wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia działalności m.in. wynagrodzeń pracowników,
 • zakaz przedpłacania kredytów/leasingów, opłacania właściciela lub podmiotów z nim powiązanych
 • termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

wnioski składane samodzielnie przez stronę banku, cena przygotowania danych do wniosku 70 zł netto/osoba

PKD opis
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?