Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO

Od 1 lipca 2021 r. w podatku VAT pojawia się nowy rodzaj transakcji. Dotyczy ona większości firm działających w branży e-commerce. Do tej pory firmy wysyłające towar z Polski do UE dla klientów detalicznych musiały pilnować limitów sprzedaży wysyłkowej w każdym kraju i przed przekroczeniem tego limitu sprzedawca musiał rejestrować się w danym kraju do podatku VAT. Mocno utrudniało to prowadzenie sprzedaży ponieważ w każdym kraju należało prowadzić osobne rozliczenie księgowe. Było to kosztowne i czasochłonne.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Wraz z 1 lipca 2021 r. zmianie ulega limit do rejestracji VAT w innych krajach UE, zostaje on ujednolicony i wynosi zaledwie 10.000 euro rocznie co w przeliczeniu na PLN daje 42.000 zł dla roku 2021 r. Obecnie sklepy internetowe oraz firmy świadczące usługi na terenie UE mogą zarejestrować się do systemu WSTO. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość upraszcza rozliczanie się z podatku VAT. Firma może od 1 lipca rozliczać się z podatku VAT np. Niemieckiego czy Francuskiego w Polsce, wpłacać VAT również w Polsce i zlecić to rozliczenie do własnego biura rachunkowego.

WSTO – rejestracja

W celu zarejestrowania się w systemie WSTO należy wysłać do Urzędu Skarbowego odpowiednie zgłoszenie. Następnie od 1 lipca można wystawiać faktury ze stawkami VAT odpowiednimi dla danego kraju. Raz na kwartał należy przygotować rozliczenie tych transakcji oraz wpłacić podatek VAT. Ze względu na fakt, że większość transakcji z klientami detalicznymi odbywa się w walucie euro, również zapłata podatku następuje w euro. Dzięki temu przedsiębiorcy unikają kosztów przewalutowania oraz ryzyka kursowego. Firmy, które do tej pory zarejestrowane są w różnych krajach UE do VAT od 1 lipca mogą zrezygnować z rejestracji do VAT w innych krajach niż Polska i zgłosić się do systemu WSTO o ile przepisy danego kraju członkowskiego zezwalają na wyrejestrowanie się z VAT.

Rejestracja do WSTO możliwa jest na minimum dwa lata, przed tym okresem nie można zrezygnować.

WSTO – warunki uznania transakcji

Warunkiem uznania sprzedaży towarów w ramach procedury WSTO jest zorganizowanie wysyłki do konsumenta przez sprzedawcę. W sytuacji gdy konsument sam odbierze towar lub sam zleca wysyłkę transakcję należy potraktować jak sprzedaż krajową.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie dowodu, że odbiorca detaliczny otrzymał przesyłkę. Takim dowodem może być np. potwierdzenie z firmy kurierskiej lub potwierdzenie zapłaty za towar czy korespondencja z klientem. Nasze biuro rachunkowe zaleca archiwizowanie potwierdzeń doręczenia towaru generowane przez kurierów.

Kolejnym ważnym wymogiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży. Ewidencja ta powinna zawierać takie dane jak:

 1. państwo członkowskie konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi;
 2. rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy;
 3. datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów;
 4. podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 5. wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 6. zastosowaną stawkę VAT;
 7. kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 8. datę i kwotę otrzymanych płatności;
 9. wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług;
 10. w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze;
 11. w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
 12. wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

Dokumentację tą należy przechowywać 10 lat. Deklaracje są składane kwartalnie, do końca miesiąca następującego po zamknięciu kwartału.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?