WIS czyli Wiążąca Informacja Skarbowa

WIS czyli Wiążąca Informacja Skarbowa

W życie przepisów odnośnie nowej matrycy stawek VAT spowodowało powołanie nowej instytucji tzw. WIS czyli Wiążącej Informacji Skarbowej. Instytucja ma za zadanie wydawanie prawomocnych informacji odnośnie stawki VAT jaką dana transakcja powinna zostać opodatkowana.  Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy i jak uzyskać taką informację!

WIS – od kiedy obowiązuje?

Wnioski do WIS można było składać od listopada 2019 roku. W związku z przesunięciem wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, decyzje wydawane od listopada 2019 do 30 czerwca 2020 są wiążące dla transakcji które mają miejsce po 1 lipca 2020 roku. Wejście

Oznacza to, że jeśli przed 1 lipca 2020 zwróciliśmy się z zapytaniem do WIS to wydana decyzja nie ma zastosowania do transakcji sprzed 1 lipca.

W jakim celu został powołany WIS?

WIS powołany został aby dać podatnikom gwarancję, że sprzedawane przez nich towary czy świadczone usługi opodatkowane są właściwą stawką VAT. Wydawane decyzje mają chronić podatnika w czasie kontroli podatkowej gdy organ kontrolujący zakwestionuje zastosowaną przez nas stawkę podatkową. W sytuacji gdy w czasie kontroli organ podatkowy nie będzie zgadzał się co do zastosowanej przez nas stawki VAT a będziemy mieć informację WIS to organ kontrolujący nie będzie w stanie tego zakwestionować i kontrola nie będzie miała dla podatnika negatywnych skutków.

WIS będą wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne.

Informacja WIS – jak ją uzyskać?

Wniosek o wydanie informacji WIS należy złożyć na specjalnym druku, wzór do wypełniania znajdą Państwo tutaj.

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł – numer rachunku bankowego znajduje się na wniosku w części E.

W sytuacji gdy świadczenie w ocenie wnioskodawcy składa się z kilku towarów/usług ? opłata ta stanowi iloczyn 40 zł i liczby tych towarów/usług.

Wnioski o wydanie WIS oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski

W razie jakichkolwiek wątpliwości nasze biuro rachunkowe może Państwu pomóc złożyć wniosek o wydanie WIS.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?