Wprowadzenie PPK w firmie

Wprowadzenie PPK w firmie

Zgodnie z ustawą o PPK każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę jest zobowiązany do utworzenia PPK w określonych terminach:

do 23.04.2021 trzeba podpisać umowę o zarządzanie PPK (zawierana nawet jak nie ma żadnego chętnego)
do 10.05.2021 trzeba podpisać umowę o prowadzenie PPK (zawierana jeżeli jest co najmniej 1 chętny)

Wybór instytucji finansowej skonsultuj ze swoimi Pracownikami.
Wybierając fundusz obsługujący PPK, warto brać pod uwagę prowizję, jaką trzeba będzie zapłacić na rzecz tego podmiotu..
Wyboru instytucji finansowej możesz dokonać spośród funduszy umieszczonych pod adresem https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Pracodawca może zmienić instytucję w późniejszym okresie.

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK

  • Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Umowy o zarządzanie PPK podlegają automatycznemu wpisowi do ewidencji PPK
  • Stronami umowy są instytucja finansowa i podmiot zatrudniający

Kto nie musi wprowadzać PPK (wyjątki):

  • Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie (ze składkami ZUS)
  • Osoba fizyczna, która zatrudnia nianię lub dorywczą pomoc domową
  • Pracodawca, który prowadzi Pracownicze Plany Emerytalne oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Akcja informacyjna:

  • Pracodawca może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK
  • instytucja finansowa jest zobowiązana poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, możliwościach konwersji, zmiany oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK
  • niezwłocznie po podpisaniu umowy instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK (w postaci elektronicznej) jej treść, a w szczególności: strony umowy, wysokość wpłat (podstawowa i dodatkowa) oraz sposób ich deklarowania, przepisy prawne, wysokość podatku jaki trzeba opłacać, zasady wypłat i zwrotu środków, przysługujące prawa, itp.
  • Podmiot zatrudniający przekazuje instytucji finansowej adres e-mail oraz nr telefonu. Jeżeli osoba zatrudniona nie posiada adresu e-mail to otrzymuje wszelkie informacje w formie papierowej
Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?