Czy wyciąg bankowy jest dowodem księgowym?

wyciąg bankowy

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy wyciąg bankowy jest dowodem księgowym i możliwe jest na jego podstawie księgowanie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku tzw. kosztów bankowych oraz od jakiej kwoty płatność za faktury powinna następować przy pomocy rachunku bankowego. Sprawdź, odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule!

Limit transakcji gotówkowych

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy o swobodzie gospodarczej przyjmowanie i dokonywanie płatności przez podmiot gospodarczy powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli płatność odbywa się między przedsiębiorcami lub wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

W przypadku transakcji w walucie obcej przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W sytuacji gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł i opłacona została gotówką, wydatek taki nie będzie stanowił kosztu podatkowego.

Wyciąg bankowy jako dowód księgowy

Podstawą ewidencji księgowej transakcji bankowych jest wyciąg bankowy. Obecnie banki nie wysyłają swoim klientom wyciągu, dlatego wydruk z konta w dostępie elektronicznym jest traktowany na równi z nim, jeżeli spełnia określone warunki.

Wydruk powinien obejmować podstawowe dane identyfikacyjne (dane właściciela konta, jego numer, dane banku) oraz dane dotyczące transakcji realizowanych za pośrednictwem konta (tytuły, kwoty, daty), które są podstawą do księgowania. Tylko dokumenty zawierające wszystkie informacje można uznać za poprawny dowód księgowy.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?