Kiedy wystawiamy notę księgową?

nota księgowa

Kiedy wystawiamy notę księgową i czym ona w istocie jest? Przy jakich transakcjach można ją zastosować i w jaki sposób należy ją księgować? Na te i inne pytania związane z notą księgową odpowiadamy w niniejszym wpisie.

Czym jest nota księgowa?

Nota księgowa, zwana również obciążeniową, uznaniową lub obciążeniowo-uznaniową, służy do ewidencjonowania transakcji nieobjętych ustawą o VAT. Jeżeli przedmiotem transakcji są usługi lub towary niepodlegające przepisom o podatku od towarów i usług, prawo zezwala na jej udokumentowanie poprzez wystawienie noty księgowej.

Kiedy wystawia się notę księgową w praktyce? Przede wszystkim przy rozliczeniach finansowych, które nie polegają na sprzedaży towarów ani świadczeniu usług. Chodzi np. o naliczanie odsetek za opóźnienia w płatności w transakcjach z kontrahentami czy obciążenia pracowników za określone koszty i wydatki, np. spowodowane przez nich szkody. Nota księgowa umożliwia odnotowanie tego typu operacji w dokumentach jednostki.

Kiedy wystawia się notę księgową

Przykłady, kiedy wystawiamy notę księgową:

  • odsetki za zwłokę;
  • kary umowne;
  • obciążenia pracowników, np. z tytułu szkód;
  • żądanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na szerszą skalę notami księgowymi posługują się podmioty, które z uwagi na swoją formę prawną nie mogą wystawiać faktur VAT, np. jednostki sektora finansów publicznych. We wzajemnych transakcjach i operacjach finansowych przeprowadzanych między sobą wykorzystują właśnie noty księgowe, a nie tradycyjne faktury VAT.

Jako że prawo nie definiuje przepisów wystawiania noty księgowej, należy je ustalić w regulaminach wewnętrznych. Czy wystawia się ją zawsze w dwóch egzemplarzach? Tak, jeden przeznaczony do księgowości, a drugi dla kontrahenta, pracownika lub innego podmiotu transakcji.

Poprawnie wystawiona nota księgowa powinna zawierać następujące elementy:

  • adnotacja „nota księgowa” („nota obciążeniowa”, „nota uznaniowa”, „nota obciążeniowo-uznaniowa”);
  • numeracja;
  • opis i kwota transakcji;
  • data wystawienia i wykonania operacji (o ile są różne, przy jednakowej wystarczy jedna data);
  • dane stron transakcji;
  • podpis osoby uprawnionej do wystawiania dokumentów księgowych w jednostce.

Nawet jeśli zasady wystawiania noty księgowej nie wydają się zbyt skomplikowane, w praktyce ich zastosowanie nie jest już tak oczywiste. Dlatego jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonych księgowych, skontaktuj się z nami już teraz i powierz rachunkowość fachowcom.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?