Zeznanie roczne

PIT-28 czyli ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Wraz z końcem roku pojawiają się pytania do kiedy należy złożyć zeznanie roczne oraz jaki formularz należy wypełnić. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, zależna jest ona od przyjętej formy prowadzenia działalności. Sprawdź, do kiedy należy złożyć zeznanie roczne.

Zasady ogólne

Podatnicy rozliczający się w oparciu o zasady ogólne (skalę podatkową) mają obowiązek złożyć formularz PIT-36 do 30 kwietnia 2018 za rok 2017. Jeśli podatnik równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na etacie, oba źródła dochodu należy rozliczyć na jednym formularzu. W tym wypadku możliwe jest również wspólne rozliczenie z małżonkiem jeśli jej dochody rozliczane są w oparciu o skalę podatkową, łączy ich wspólnota majątkowa oraz pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Ta forma opodatkowania daje również możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Możliwe jest skorzystanie z:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa, nie mogą one przekroczyć 6% dochodu,
  • ulgi na dzieci,
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • ulgi na internet (do kwoty 760 zł),
  • ulgi na nowe technologie (maksymalnie 50% wydatków),
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • rozliczenia straty z lat ubiegłych.

Podatek liniowy

Podatnicy rozliczający się w oparciu o podatek liniowy mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36L do końca kwietnia za rok poprzedni. W tym przypadku stawka opodatkowania nie jest zależna od osiągniętych dochodów, jednakże nie każdy może z niej skorzystać.

W przypadku podatku liniowego nie ma możliwości skorzystania z odliczenia kwoty wolnej, rozliczenia wspólnego z małżonkiem, skorzystania z ulg. Możliwe jest rozliczenie straty z lat poprzednich.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy mają obowiązek złożenia rocznego zeznania na formularzu PIT-28 do 31 stycznia za rok poprzedni. W przypadku tej formy opodatkowania nie ma możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem jak i skorzystania z ulgi prorodzinnej. Możliwe jest skorzystanie z ulgi na internet jak i ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego.

Przedsiębiorco pamiętaj, że w razie problemów zawsze możesz zwrócić się o pomoc do swojego biura rachunkowego.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?