Gdzie złożyć zeznanie roczne?

zeznanie roczne

Obowiązek składania zeznań rocznych wiąże się z pojawieniem wielu pytań. Począwszy od wyboru odpowiedniego formularza poprzez termin jego złożenia skończywszy na właściwym dla złożenia urzędzie skarbowym.

Sprawdź, gdzie złożyć zeznanie roczne!

Zeznanie roczne – rozliczenie indywidualne

Podatnicy którzy w zeznaniu rocznym wybrali rozliczenie indywidualne lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko zeznanie roczne składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia roku za który składany jest PIT.

Przykład 1.

Pani Janina do października mieszkała w Warszawie następnie przeprowadziła się do Gdańska. W takiej sytuacji właściwym urzędem do złożenia zeznania rocznego będzie urząd skarbowy w Gdańsku.

W odniesieniu do składania zeznania rocznego nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

Przykład. 2.

Pan Janusz w roku 2017 mieszkał w Brzegu, w styczniu 2018 roku zameldował się w Katowicach jednakże w dalszym ciągu mieszkał w Brzegu. W takiej sytuacji właściwym urzędem skarbowym do złożenia zeznania rocznego za rok 2017 będzie urząd w Brzegu ponieważ miejsce zameldowania nie ma znaczenia.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

W celu skorzystania z rozliczenia wspólnego z małżonkiem należy pozostać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz posiadać wspólnotę majątkową. Jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku małżonkom nie przysługuje wspólne rozliczenie za ten rok.

Przykład 3.

Asia i Jan zawarli związek małżeński w marcu 2017 roku, dodatkowo posiadają wspólnotę majątkową. W takiej sytuacji nie przysługuje im prawo do wspólnego rozliczenia zeznania rocznego za rok 2017.

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem pojawiają się pytania gdzie złożyć wspólne zeznanie roczne jeśli pomimo wspólnego zamieszkania małżonkowie mają różne adresy zameldowania. W takiej sytuacji adresy zameldowania nie mają znaczenia, ważny jest adres zamieszkania.

Z różnych względów czasami adresy zamieszkania małżonków również są różne jednakże spełniają wszelkie warunki do wspólnego rozliczenia.

Przykład 4.

Jacek i Agata Nowakowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, łączy ich również wspólnota majątkowa, jednakże ze względu na pracę mieszkają w różnych miastach – Krakowie i Warszawie. Czy w takiej sytuacji przysługuje im wspólne rozliczenie?

Tak, małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia, dodatkowo mogą wybrać urząd do którego zostanie złożone zeznanie roczne. Urząd będzie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonka wpisanego w zeznaniu jako pierwszy.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?