Zmiany w 2019 PIT

Zmiany w 2019 PIT

Wraz ze zbliżającym się 2019 rokiem ustawodawca przygotował szereg zmian w podatkach, które w istotny sposób wpływają na zobowiązania podatkowe przedsiębiorców. W poniższym tekście postaramy się opisać najważniejsze z nich związane z wykorzystywaniem samochodów osobowych. Za samochody osobowe uznaje się samochody do 3,5 tony, skutery, quady motocykle z wyjątkiem pojazdów które mają w dowodzie rejestracyjnym wpis VAT-1. Kwestia rozliczania podatku VAT – 50 lub 100% nie uległo zmianie. Zmianie uległ sposób rozliczenia kosztów w podatku dochodowym.

Amortyzacja pojazdów

Od 2019 roku ograniczeniu podlegać będzie amortyzacja. Amortyzacja samochodów osobowych elektrycznych (nie mylić z samochodami hybrydowymi) maksymalnie może wynosić 225 000 zł, w przypadku pozostałych pojazdów limit ten wynosi 150 000 zł. Wartość samochodu ponad tą kwotę nie będzie kosztem w firmie. W przypadku VATowców korzystających z 50% odliczenia VAT do tej kwoty wliczana jest również nieodliczona część podatku VAT.

Przykład 1.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zakupił samochód osobowy (nieelektryczny) za kwotę 140 000 zł netto (32 200 zł VAT). Podatek VAT odlicza w kwocie 16 100 zł. Amortyzacji podlega kwota 140 000 + 16 100 = 156 100 zł. Do kosztów podatkowych zaliczyć można 150 000 zł kwota 6 100 zł nie stanowi kosztu w działalności.
6 100 zł x 19% = 1 159 zł – o tyle zmieni się podatek dochodowy w roku 2019.

Ważne!
Brak przepisów przejściowych. Limit ten dotyczy również pojazdów których amortyzacja rozpoczęła się w latach poprzednich i w 2019 będzie kontynuowana.

Samochody a odliczenie VAT

Jak wspomniano wcześniej prawo do odliczenia 50 lub 100% podatku VAT z wydatków związanych z pojazdami nie uległo zmianie. Przysługuje przedsiębiorcom na tych samych zasadach jak dotychczas.

Zmianie uległ sposób wyliczenia kosztów. Kwota zaliczana do kosztów zależna jest od tego czy pojazd stanowi majątek firmowy czy prywatny przedsiębiorcy. W przypadku pojazdów stanowiących majątek firmy zaksięgowane w koszty będzie 75% z faktury. W przypadku pojazdów prywatnych (np. użyczone lub niebędące środkiem trwałym) wykorzystywanych w działalności do kosztów zaliczane od 2019 będzie jedynie 20% kosztów (80% nie stanowi kosztu firmowego).

Samochód stanowiący środek trwały firmy
2018 2019
Faktura za paliwo:
200 zł netto, 46 zł VAT
Faktura za paliwo:
200 zł netto, 46 zł VAT
podatek VAT do odliczenia: 23 zł podatek VAT do odliczenia: 23 zł
podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 23 zł podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 23 zł
Kwota zaliczana do kosztów: (200 + 23) = 223 zł Kwota zaliczana do kosztów:
200 zł + 23 zł  = 223 zł
223 zł * 75% = 167,25 zł

223 – 167,25 = 55,75
55,75 * 19% = 10,59 = 11,00 zł – o tyle zmieni się podatek dochodowy w roku 2019.

Samochód stanowiący majątek prywatny przedsiębiorcy
2018 2019
Faktura za paliwo:
200 zł netto, 46 zł VAT
Faktura za paliwo:
200 zł netto, 46 zł VAT
podatek VAT do odliczenia: 23 zł podatek VAT do odliczenia: 23 zł
podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 23 zł podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 23 zł
Kwota zaliczana do kosztów: 223 zł (jeśli pozwala na to limit wynikający z kilometrówki) Kwota zaliczana do kosztów:
200 zł + 23 zł  = 223 zł
223 zł * 20% = 44,60 zł
Brak obowiązku prowadzenia kilometrówki

223 – 44,60 = 178,40
178,40 * 19% = 33,90 = 34,00 zł – o tyle zmieni się podatek dochodowy w roku 2019.

Leasing samochodu

Do końca roku 2018 nie było limitów dotyczących kwoty jaką z faktur można było zaliczyć do kosztów. Od początku roku 2019 niezależnie od tego czy podatnicy odliczają 50 czy 100% podatku VAT do kosztów mogą zaliczyć jedynie kwotę nieprzekraczającą 150 000 zł (225 000 zł dla samochodów elektrycznych). Ograniczenie dotyczy wyłącznie części raty leasingowej lub czynszu najmu które stanowią spłatę wartości pojazdu oraz części nieodliczonego podatku VAT. Wszelkie dodatkowe opłaty tj. ubezpieczenie czy opłaty serwisowe i administracyjne nie są wliczane do tego limitu. Część odsetkowa raty w całości podlega odliczeniu.

Część raty Odliczenie
1. spłata wartości pojazdu zaliczamy do kosztów do wysokości limitu
2. opłaty dodatkowe zaliczamy do kosztów bez limitu
3. część odsetkowa raty zaliczamy do kosztów bez limitu

Umowy leasingowe zawarte przed rozpoczęciem roku 2019 rozliczane będą w dalszym ciągu na starych zasadach. Umów tych nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego.

Samochody osobowe leasingowe wykorzystywane wyłącznie w działalności uprawniają do odliczenia 100% podatku VAT pod warunkiem dokonania zgłoszenia VAT-26 oraz prowadzenia kilometrówki dla celów VAT.

W przypadku samochodów leasingowanych wykorzystywanych zarówno w związku z prowadzoną działalnością jak i do celów prywatnych (z 50% odliczeniem VAT) do kosztów można zaliczyć 75% wydatków eksploatacyjnych.

Przykład 2.

Faktura za zakup paliwa do samochodu leasingowanego: 200 zł netto, 46 zł VAT, 246 zł brutto.

Odliczenie VAT: 46 x 50% = 23 zł

Koszty: (200 + 23) x 75% = 167,25 zł

Wydatek nie zaliczany do kosztów: (200 + 23) x 25% = 55,75 zł

55,75 x 19% = 10,59 zł = 11 zł – o tyle więcej podatku dochodowego zapłaci przedsiębiorca

Do kosztów można również zaliczyć polisę ubezpieczeniową samochodu leasingowanego, należy jednak pamiętać o limicie 150 000 zł z tym, że do wyliczenia proporcji przyjmuje się wartość pojazdu z polisy a nie z umowy leasingowej.

Przykład 3.

Polisa ubezpieczeniowa dla samochodu leasingowanego na kwotę 6 000 zł

Wartość pojazdu ujęta na polisie 200 000 zł

150 000 / 200 000 = 75%

6 000 x 75% = 4 500 zł

Do kosztów możemy zaliczyć kwotę 4 500 zł

6 000 x 25% = 1 500 zł

1 500 zł x 19% = 285 zł – o tyle więcej podatku zapłaci przedsiębiorca w roku 2019.

W razie pytań prosimy o kontakt. Nasi pracownicy z chęcią rozwieją państwa wątpliwości.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?