Zmiany w podatku dochodowym PIT od 2022 roku – zasady ogólne

Zmiany w podatku dochodowym PIT od 2022 roku – zasady ogólne

Od początku 2022 roku zmienia się opodatkowanie wszystkich jednoosobowych działalności gospodarczych niezależnie od skali działalności i branży jest to tzw. Polski Ład. Poniżej przestawiamy informacje o najważniejszych zmianach w zasadach ogólnych.

Zasady ogólne

Zwiększa się kwota wolna od podatku z 3 091,00 zł do 30 000,00 zł rocznie.
Drugi próg podatkowy z 85 528 zł podniesiony zostaje do 120 000 zł.
Składka zdrowotna będzie wynosić 9% dochodu z danego miesiąca nie mniej niż 270,90 zł na miesiąc. Należy pamiętać, że składka nie będzie liczona narastająco w związku z czym nie ma możliwości rozliczenia straty. Składka ta nie będzie odliczona tak jak do tej pory od podatku, więc realnie o taką kwotę wzrasta miesięczne obciążenie.

Ulga dla klasy średniej

Podatek dochodowy wg. zasad ogólnych do limitu dochodu 68 412 zł liczy się wg. stawki 17%.

Dla osób osiągających dochód w przedziale 68 412 do 102 588 złotych kwotę zaliczki będzie się wyliczać wg. wzoru: (dochód x 6,68% ? 4566 zł) ÷ 0,17

Dla osób osiągających dochód wyższy niż 102 588 złote do granicy 133 692 złotych kwotę zaliczki wylicza się według wzoru (dochód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

Termin wysyłki i płatności ZUS

Termin wysyłki i zapłaty ZUS zostaje zmieniony z 15 na 20 dzień miesiąca. Dodatkowo każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni deklarację rozliczeniową z informacją o dochodzie i składce.
Zmienią się również składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i będących jednocześnie emerytami lub pracownikami na umowę o pracę. Osoby które miały umowę o pracę lub emeryturę do tej pory nie płaciły składek społecznych a od stycznia zobowiązane będą do ich zapłaty.

Termin zmiany formy opodatkowania

Zmianie nie uległy terminy zmiany formy opodatkowania, oznacza to, że formę opodatkowania można zmienić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu. W przypadku gdy pierwszy przychód osiągnięto w styczniu zmianę formy opodatkowania należy dokonać do 20 lutego.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze swoim biurem rachunkowym.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?