Zmiany w spółkach w 2019 roku

zmiany w spółkach w 2019 roku

Zmiany prawne w 2019 roku dotknęły również członków spółek. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono.

Członkowie zarządu spółki

Kolejna zmiana wprowadzona w 2019 roku dotyczy rezygnacji członka zarządu. Jedyny – ostatni członek zarządu składając rezygnację radzie nadzorczej zwołuje jednocześnie ich zgromadzenie. Rezygnacja uznana jest z dniem następnym po zgromadzeniu. Zgromadzenie należy zwołać najpóźniej dwa tygodnie przed datą zgromadzenia listem poleconym lub e-mailem jeśli wspólnik zgodził się na taką formę kontaktu.

Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdania finansowe od 2019 roku wysyła się wyłącznie w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego (RDF). W celu wysłania sprawozdania każdy ze wspólników musi posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Aby sprawozdanie było uznane za ważne w pierwszej kolejności musi być ono zatwierdzone przez wspólników lub akcjonariuszy w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Po zaakceptowaniu sprawozdania musi ono trafić do KRS w ciągu 15 dni.

Przykład 1.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku. Sprawozdanie musi zostać sporządzone do końca czerwca, do KRS musi ono zostać wysłane do 15 lipca 2019 roku.  

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?