Zmiany w VAT wrzesień 2019 – Biała lista

biala lista vat

We wrześniu 2019 w życie wchodzi tzw. biała lista podatników VAT.

Zmiany odnośnie split payment przeniesione zostały na listopad 2019, o czym napiszemy w kolejnych artykułach.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat białej listy.

Biała lista podatników VAT

Biała lista jest to rejestr czynnych podatników VAT wraz ze statusem VAT tzn. czy podatnik jest aktywny czy też wykreślony oraz z numerem rachunku bankowego.

Ponadto projekt zakłada, że biała lista podatników VAT będzie zawierała następujące informacje o konkretnym podatniku:

  • nazwę firmy lub nazwisko i imię;
  • NIP, PESEL, REGON, numer w KRS;
  • adres siedziby;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
  • datę i podstawę prawną: rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego w CEIDG lub US w przypadku spółek – każdy podatnik powinien tego dokonać w momencie zakładania działalności.

Jeśli obecnie zgłoszony w CEIDG rachunek bankowy nie jest widoczny konieczne jest założenie rachunku firmowego i zgłoszenie go do CEIDG.

Ważne!

Numer wpisanego rachunku bankowego można sprawdzić osobiście w urzędzie Miasta lub podatnicy posiadający E-PUAP mogą się zalogować na swoje konto na stronie CEIDG.

Można również poczekać aż upubliczniona zostanie biała lista i tam sprawdzić swój numer rachunku.

Biuro rachunkowe nie ma możliwości zmienienia danych za podatnika w przypadku działalności zgłoszonych w CEIDG. 

 

Przedsiębiorca zanim dokona przelewu za fakturę powinien:

  • sprawdzić czy kontrahent jest na białej liście,
  • czy ma wpisany rachunek bankowy.

Dotyczy to transakcji z danym kontrahentem na kwotę powyżej 15 000 niezależnie od tego czy jest to jedna transakcja czy też kilka w ciągu roku da 15 000 łącznie.

Ministerstwo przewidziało dwa sposoby weryfikacji podatników:

metody weryfikacji

co musi zrobić przedsiębiorca

Biała lista a sankcje

Biała lista obowiązywać będzie od 1 września 2019 jednak sankcje obowiązywać będą od 1 stycznia 2020. Błędne wpłaty tzn. na niezgłoszony rachunek bankowy w okresie 1 września 31 grudnia 2019 nie będą podlegały sankcjom.

Przelanie środków na inny rachunek bankowy niż ten z białej listy, po 1 stycznia 2019, skutkować będzie sankcjami:

  • odpowiedzialnością solidarną za VAT ze sprzedawcą,
  • brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów (wydatek nie stanowi kosztu firmowego), nie ma możliwości odliczenia VAT.

Sankcje nie obowiązują w przypadku kompensat i płatności kartą.

Jeśli w terminie 3 dni od zlecenia przelewu na rachunek, który nie widnieje na białej liście, podatnik zawiadomi o tym fakcie Naczelnika US to unika wyżej wymienionych sankcji.

Kto prowadzi białą listę?

Biała lista podatników VAT ma stanowić ogólnodostępny, bezpłatny oraz stale aktualizowany wykaz prowadzony przez Szefa KAS.

Wykaz będzie aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?